Testiranje na koronavirus

Testiranje na HIV

Kako se naručiti na pregled

ZA TESTIRANJE NA KORONAVIRUS MOLIMO SLIJEDITE UPUTE OVDJE

Za ostale specijalističke pretrage u našoj Klinici bolesnici se mogu naručiti putem
– online obrasca za naručivanje,
– osobnim dolaskom
u Jedinicu za centralno naručivanje bolesnika (prizemlje Upravne zgrade),
– telefona – hepatalna ambulanta (01/2826 186); urološka ambulanta (01/28 26 187); ostale dijagnostičke ambulante (01/28 26 140)
– telefaksa 01/2826 188 ili
– e-mailom na adresu narucivanje@bfm.hr uz priloženu presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite i presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom.

Online naručivanje

  Uputnica liječnika opće medicine ( crvena ) ili uputnica specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite

  Dokument 2

  Dokument 3

  Posjeti bolesnicima za vrijeme pandemije bolesti COVID-19

  Posjeti odraslim bolesnicima na Zavodima/Odjelima Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ nisu dozvoljeni zbog aktualne epidemiološke situacije.
  Posjeti bolesnicima u odjelima Zavoda za infektivne bolesti djece dozvoljeni su, a regulirani su važećim Kućnim redom Zavoda/Odjela.
  Za vrijeme posjeta posjetitelji su obavezni pridržavati se standardnih higijenskoepidemioloških mjera (pranje/dezinfekcija ruku, nošenje maske, fizička distanca), a u
  slučaju nejasnoća konzultirati se s osobljem Zavoda/Odjela, prvenstveno odjelnim sestrama.
  Reguliranje posjeta podložno je promjenama, a prvenstveno ovisi o aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

  Ravnateljstvo Klinike

  19. lipnja 2020.

  Hitan prijam za djecu i odrasle

  Ambulantna služba za hitan prijam bolesnika radi od 0 do 24 sata.

  Odjel za hitan prijam bolesnika (tzv. Centralna prijamna ambulanta „CPA“) sastoji se od ambulante za odrasle bolesnike i ambulante za djecu.

  Odjel za hitan prijam bolesnika vrši hitne i kontrolne preglede, trijažu, dijagnostiku i inicijalno liječenje svih bolesnika koji dolaze u Kliniku samostalno ili su upućeni od liječnika obiteljske medicine ili drugih specijalista. Bolesnici se pregledavaju po stupnju hitnosti koji procjenjuje medicinska sestra ili liječnik. Za prvi kao i za kontrolni pregled bolesnik obavezno treba imati uputnicu, ukoliko se ne radi o hitnom stanju.

  Ambulanta za djecu radi od 8,00 do 22,00 sata radnim danom te od 8,00 do 20,00 sati subotom, nedjeljom i blagdanom, nakon čega se, tijekom noćnog dežurstva, pregled djece obavlja u ambulanti za odrasle bolesnike.

   

  Radno vrijeme Dječje ambulante za hitan prijam

  RADNIM DANOM
  DJECA DO 7 GODINA STAROSTI PREGLEDAVAJU SE OD 8:00 DO 22:00 SATA U DJEČJOJ AMBULANTI (UPIS PACIJENATA DO 21:00), A NAKON 22:00 SATA U CENTRALNOJ PRIJAMNOJ AMBULANTI
  DJECA OD 8 DO 14 GODINA STAROSTI PREGLEDAVAJU SE OD 8:00 DO 15:00 SATI U DJEČJOJ AMBULANTI, A NAKON 15:00 SATI U CENTRALNOJ PRIJAMNOJ AMBULANTI
  SUBOTOM, NEDJELJOM I BLAGDANOM
  DJECA DO 7 GODINA STAROSTI PREGLEDAVAJU SE OD 8:00 DO 20:00 SATI U DJEČJOJ AMBULANTI  (UPIS PACIJENATA DO 19:00), A NAKON 20:00 SATA U CENTRALNOJ PRIJAMNOJ AMBULANTI
  DJECA OD 8 DO 14 GODINA STAROSTI PREGLEDAVAJU SE 0 – 24 SATA U CENTRALNOJ PRIJAMNOJ AMBULANTI

  Raspored radnog vemena Dječje ambulante za hitan prijam preuzmite OVDJE

  Hematološke i biokemijske laboratorijske pretrage rade se 24 sata, ukoliko specijalist infektolog procijeni da ih je potrebno učiniti u interesu bolesnika, a također se rade bakteriološki i serološki nalazi. RTG služba radi od 8,00 do 15,00 sati, kada je dostupan i specijalist radiolog te do 20,00 sata kada se može obaviti RTG snimka, ali bez specijalističkog nalaza. Tijekom subote i nedjelje RTG služba radi od 8,00 do 15,00 sati, a snimanje se može obaviti do 17,00 sati.

  Nalazi mikrobioloških pretraga mogu se podići na šalteru prijamne ambulante nakon 4-5 dana od uzimanja materijala za pretragu (bris ždrijela, urinokultura, hemokultura, stolica i sl.).

  Kontakt telefoni: 01/2826-210 (ambulanta za odrasle), 01/ 2826-144 (ambulanta za djecu).

  Dnevne bolnice za djecu i odrasle

  U okviru pružanja skrbi bolesnicima s infektivnim bolestima, osim ambulantnog te “klasičnog” bolničkog liječenja (hospitalizacije), u Klinici je organizirano i liječenje bolesnika u tzv. Dnevnoj bolnici.
  Dnevna bolnica služi za kratkotrajnu hospitalizaciju bolesnika kojima je potrebna opservacija, jednostavna dijagnostička obrada i najčešće kratkotrajna parenteralna antimikrobna terapija. Najkraći boravak bolesnika u Dnevnoj bolnici je 6 sati, a najdulji 24 sata. Nakon uzimanja podataka o bolesti i kliničkog pregleda odlučuje se o primitku bolesnika u Dnevnu bolnicu. U Dnevnoj bolnici se uzimaju potrebne laboratorijske pretrage te provodi odgovarajući klinički nadzor i liječenje bolesnika. Ovisno o kliničkoj slici, tijeku bolesti te nalazima, liječnik odlučuje o postupku liječenja, trajanju boravka i otpustu iz Dnevne bolnice, kao i eventualnoj potrebi za “klasičnom hospitalizacijom”.
  Dnevna bolnica za odrasle bolesnike nalazi se u sklopu Odjela za opću infektologiju dok se Dnevna bolnica za djecu nalazi na tri lokacije, odnosno tri odjela u sklopu Zavoda za infektivne bolesti djece  (Odjel za novorođenčad i dojenčad, Odjel za malu djecu s Jedinicom za intenzivno liječenje i Odjel za predškolsku i školsku djecu). Za djecu hospitaliziranu u dječjim dnevnim bolnicama skrbe liječnici pojedinih dječjih odjela gdje se Dnevna bolnica nalazi.

  Više informacija o Dnevnim bolnicama za djecu i odrasle pročitajte u sljedećim uputama:
  Dnevna bolnica za odrasle
  Dnevna bolnica za djecu – Odjel za predškolsku i školsku djecu
  Dnevna bolnica za djecu – Odjel za malu djecu s JIL-om

  Kako doći do nas

  POSJETITE NAS:Naša adresa je Mirogojska cesta 8, 10 000, Zagreb, Hrvatska. TEL +385 1 2826-222
  Ako koristite javni gradski prijevoz: tramvajske linije broj 8 i 14 u smjeru Mihaljevca odvest će vas do stanice „Gupčeva zvijezda“ na kojoj silazite.
  Uputite se Mirogojskom cestom do križanja s malom uličicom Rockefellerova, odakle možete ući u Kliniku. Ulaz automobilom u Kliniku moguć je isključivo iz Mirogojske ceste br. 8 (ulazna rampa).