O Klinici

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” osnovana je u proljeće 1893. godine kao prva Bolnica za kužne bolesti na Zelenom brijegu u Zagrebu. Klinika je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Klinika je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Klinika je vodeća ustanova za infektivne bolesti u Hrvatskoj sa ukupno 630 djelatnika.  Godišnje se na 6 kliničkih zavoda i 10 odjela Klinike sa ukupno 232 bolničke postelje (172 za odrasle bolesnike te 60 za djecu) hospitalizira oko 7.000 bolesnika, obavi oko 50.000 pregleda u centralnoj prijamnoj ambulanti te oko 15.000 pregleda u polikliničkim specijalističkim ambulantama. U dnevnim bolnicama za djecu i odrasle bilježi se još dodatnih 8.000 hospitalizacija te se godišnje obavi oko 2.000.000 dijagnostičkih pretraga u centralnom dijagnostičkom laboratoriju Klinike.

U Klinici je trenutno na specijalističkom usavršavanju iz infektologije 11 doktora medicine, iz pedijatrijske infektologije 6 doktora medicine te jedna liječnica koja obavlja specijalističko usavršavanje iz radiologije. Specijalizaciju iz infektologije u Klinici obavljaju i vanjski specijalizanti iz zdravstvenih ustanova iz Zaboka, Gospića, Siska, Pule, Varaždina, Karlovca, Splita, itd.

Riječ dobrodošlice

U ime svih djelatnika Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, želimo Vam dobrodošlicu na naše Internet stranice gdje možete pronaći niz korisnih informacija o ustroju i djelatnosti Klinike, o zdravstvenim uslugama koje pružamo te  o domaćim i međunarodnim novostima i događajima iz područja zdravstva, kako za medicinsko osoblje tako i za pacijente.  Razvoj interaktivne web-stranice rezultat je naše želje za što boljom suradnjom s našim korisnicima.

Zarazne bolesti predstavljaju jedan od najvećih izazova u medicini. Uspjesi u prevenciji, liječenju, kontroli i iskorjenjivanju nekih zaraznih bolesti smatraju se najvažnijim čimbenicima napretka u medicini. Ipak, zbog evolucijske sposobnosti prilagodbe infektivnih uzročnika novim uvjetima kao i pritisaka usmjerenih na njihovo otklanjanje uvijek ćemo biti suočeni s potencijalnim izazovima. Pojava novih infektivnih bolesti, njihov potencijal eksplozivnog globalnog efekta, sve veća otpornost na postojeće lijekove, a istovremeno sporiji razvoj novih i skupih lijekova, dovode do velikih promjena u kliničkoj praksi, javnozdravstvenim aktivnostima i medicinskim istraživanjima.

S ponosom možemo istaknuti da je, tijekom 125 godina postojanja i razvoja, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” danas vodeća zdravstvena ustanova za liječenje najkompleksnijih bolesnika s infekcijama i to ne samo  iz cijele Hrvatske, već nerijetko i susjednih zemalja. Naša kvaliteta i stručnost očituju se i u činjenici da je Klinika sjedište sedam Referentnih centara Ministarstva zdravstva te nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Naše stručne timove danas čini 49 liječnika infektologa, 7 kliničkih mikrobiologa, 5 radiologa, 249 medicinskih sestara (15 magistara sestrinstva te 3 diplomirane sestre), 8 molekularnih biologa, 78 laboratorijskih tehničara.

Dobrobit i zdravlje svakog pacijenta u središtu su našeg rada. Stoga je jedan od naših glavnih ciljeva osigurati vrhunsku medicinsku skrb svakom bolesniku što postižemo kontinuiranim planiranjem, organizacijom i provođenjem medicinskog, nastavnog i znanstvenog rada, kao i uspješnom suradnjom sa zdravstvenim, znanstvenim, nastavnim i drugim domaćim i međunarodnim institucijama. Da bismo u tome bili još uspješniji započeli smo s projektom „Unaprjeđenja ambulantne i bolničke skrbi za djecu i odrasle s infektivnim bolestima“ kojim nastojimo postići adekvatan i integriran Odjel za hitan prijam, Dnevnu bolnicu, Odjel za radiološku dijagnostiku te Zavod za intenzivno liječenje i neuroinfektologiju. Također se veselimo obnovi pročelja naših zgrada u sklopu projekta poboljšanja energetske učinkovitosti tijekom 2016. godine, kojim će Klinika konačno dobiti zasluženo “novo ruho”.

Naši pacijenti i njihove obitelji očekuju i zaslužuju iznimnu kvalitetu skrbi, poštovanja i suosjećanja, a naš tim liječnika, medicinskih sestara, tehničara te laboratorijskog i pomoćnog osoblja svakodnevno se trudi zadovoljiti potrebe i očekivanja svakog pacijenta.

Misija i vizija

– biti regionalni lider za izvrsnost u suvremenoj dijagnostici svih infektivnih bolesti, uključujući i novopojavljujuće (karantenske bolesti) s vrlo lakim prijenosom;

– biti regionalni lider za izvrsnost u liječenju svih bolesnika s infektivnim bolestima;

– biti ustanova koja stalno radi na povećanju zadovoljstva pacijenata, osiguranju pružanja skrbi u sigurnom okruženju te biti prepoznata bolnica u kojoj se bolesnici žele liječiti;

– biti ustanova koja osigurava odgovarajuće okruženje koje stimulira i podržava stalnu edukaciju te potiče znanstveno-istraživački rad i inovativnost svih profila zdravstvenih djelatnika;

– biti ustanova koju zaposlenici biraju jer osigurava okruženje koje vrednuje rad, kreativnost i znanje, prepoznaje i stimulira stručnost i marljivost te potiče mlade da kritički preispituju standardne stručne i znanstvene spoznaje koje će implementirati u svoj klinički rad.

Crtice iz Zarazne

Naša pitoma i umiljata četveronožna ljubimica prati nas u stopu, poznaje svaki kutak i grm i s interesom promatra što se sve u Klinici zbiva…