Pročelnica Zavoda:
Doc. dr. sc. prim. Klaudija Višković, dr.med., specijalist radiologije, uži specijalist ultrazvuka, znanstvena savjetnica, profesor visoke škole Studija radiološke tehnologije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

Liječnici Zavoda:
Kristijan Bayer, dr.med., specijalist radiologije, uži specijalist ultrazvuka
Dr. sc. Neala Schoenwald, dr.med., specijalist radiologije, uži specijalist ultrazvuka
Marko Baldani, dr.med., specijalist radiologije
Nevena Rakušić, dr.med., specijalist kliničke radiologije
Prof. dr. sc. prim. Zvonimir Sučić, dr. med., specijalist radiologije, uži specijalist neuroradiologije

Specijalizanti Zavoda:
Armin Mehmedović, dr.med., specijalizant radiologije
Nera Golub, dr.med., specijalizant radiologije
Toni Demo, dr.med., specijalizant radiologije

Radiološki tehnolozi:
Ivan Grbavac, bacc. radiol. techn., voditelj radioloških tehnologa
Slobodan Jovanović, bacc. radiol. techn.
Željko Novosel, bacc. radiol. techn.
Mirela Šoštarec, bacc. radiol. techn., stručni suradnik na Studiju radiološke tehnologije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu
Ivana Mikolić, bacc. radiol. techn.
Ana Jukić, mag. radiol. techn.
Bruno Lončarević, bacc. radiol. techn.
Domagoj Babić, bacc. radiol. techn.
Nives Grepo, bacc. radiol. techn.
Ivana Tečec, bacc. radiol. techn.
Mario Marić, bacc. radiol. techn.
Matija Zlodi, bacc. radiol. techn.
Luka Mađar, bacc. radiol. techn.
Petra Bubalo, bacc. radiol. techn.
Lukas Kostadinovski, bacc. radiol. techn.
Bruno Mamić, bacc. radiol. techn.
Antonela Čuvalo, bacc. radiol. techn.
Vedran Kašić, bacc. radiol. techn.
Angela Mia Barbić, bacc. radiol. techn., pripravnik

Počeci radiološke dijagnostike u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” sežu u tridesete godine XX. st., kada je nabavljen prvi rendgen aparat za dijaskopiju pluća. Njime su se služili infektolozi, da bi nakon II. svjetskog rata bolnica honorarno zaposlila specijaliste radiologe iz drugih ustanova. Godine 1960. osnovan je prvi rendgen kabinet dolaskom stalnog specijaliste i dva školovana rendgen tehničara. Od tada, pa do današnjih dana, radiološka dijagnostika se neprestano mijenja i proširuje novim uređajima i tehnikama snimanja.

Danas Zavod raspolaže s pet digitalnih rendgenskih uređaja (dva fiksna na Zavodu i tri mobilna u jedinicama intenzivnog liječenja), uređajem za kompjutoriziranu tomografiju, tri uređaja za ultrazvučnu dijagnostiku, od kojih je jedan mobilni za dijagnostiku u izolacijskim jedinicama te uređajem za magnetsku rezonancu 3T.

Radno vrijeme

Radiolozi
radnim danom od 8 – 16 h
Jedan radiolog je u pripravnosti svakim radnim danom od 16 sati nadalje, i svake subote i nedjelje te blagdanom 24 sata i dolazi po pozivu dežurne infektološke službe.

Radiološki tehnolozi
0-24 h

NARUČIVANJE I INFORMACIJE za pojedine preglede mogu se obaviti osobnim dolaskom ili na e-mail adresu:

Ultrazvučna jedinica:  uzv@bfm.hr
MSCT jedinica:  ctkib@bfm.hr
Jedinica za radiografiju i dijaskopiju: narucivanje@bfm.hr
Magnetska rezonanca: mr@bfm.hr

U slučaju otkazivanja molimo pošaljite e-mail ili nazovite na tel.  01/ 28 26 132

Na Zavodu se obavljaju radiološki i ultrazvučni pregledi svih organskih sustava u djece i odraslih bolesnika.
Složenije pretrage zahtijevaju donošenje medicinske dokumentacije prije određivanja datuma pregleda, razgovor s bolesnikom i informiranje o provođenju pretrage te o eventualnim komplikacijama koje se mogu pojaviti. Uvijek se traži i pisani pristananak obaviještenog pacijenta koji je dostupan OVDJE.

Obzirom da se radi o potencijalno štetnom ionizirajućem zračenju poduzimaju se sve mjere zaštite bolesnika, od postavljanja stroge indikacije za određenu vrstu pregleda do zaštite bolesnika zaštitnim sredstvima. Ne manje važno je i stručno izvođenje pretrage što skraćuje vrijeme izloženosti bolesnika. Također se prema zakonom utvrđenim pravilima obavljaju tehnički pregledi svih uređaja i vrše se pregledi kontrole kvaliteta od strane medicinskih fizičara i radioloških tehnologa.

Prije snimanja na MSCT-u, bolesnik će dobiti pismenu uputu o pripremi za snimanje na MSCT-u koju možete pronaći OVDJE.

Ako bolesnik boluje od dijabetesa dobiva prvi jutarnji termin.
Ako se radi o ženi generativne dobi mora navesti točan datum početka posljednjeg menstrualnog ciklusa i to potvrditi potpisom.
Osoblje Zavoda potruditi će se da potrebnu pretragu obavite što prije i kvalitetnije, uz ljubazni pristup svakom bolesniku.

Osim stručnog rada, na Zavodu se vrši i edukacija studenata studija radiološke tehnologije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu te brojni istraživački znanstveni projekti od kojih su neki međunarodnog karaktera.

Protokole ultrazvučnih, radioloških i MR pregleda te pripreme bolesnika za odgovarajuće pretrage možete pročitati u rubrikama koje slijede.

PROTOKOLI ULTRAZVUČNIH PRETRAGA TE UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA

Protokoli ultrazvučnih pretraga koje se obavljaju u Zavodu za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu te upute za pripremu pacijenata

Ultrazvuk (engl.ultrasound, UZV) rabi transmisiju i refleksiju ultrazvučnih valova za prikaz pojedinih organa ili dijelova ljudskog tijela u realnom vremenu. Ultrazvuk je po sadašnjim saznanjima neškodljiva pretraga i za pacijenta potpuno bezbolna.

Dijagnostički postupci:
U Ultrazvučnoj (UZV) dijagnostičkoj jedinici Klinike za infektivne bolesti obavljaju se ultrazvučni pregledi abdomena i urotrakta.

NARUDŽBE:
– telefonski radnim danom od 13 do 15 sati na broj 2826-185
– e-mail-om na uzv@bfm.hr
– ili osobno

PRIPREMA PACIJENTA ZA ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA
Dva do tri dana prije pregleda nemojte jesti namirnice koje napuhavaju (svježe voće i povrće, jela s povrćem-mahunarke osobito, mlijeko i mliječne prerađevine, gazirana pića).
MOŽE SE JESTI: juha, tijesto, žganci, riba, meso, mesne prerađevine, krumpir, riža i sl.
Za večeru se preporučuje tjestenina ili suhi žganci.
Na pregled doći u zakazano vrijeme- natašte.
Obzirom da Klinika ima hitan prijam, kao i jedinice intenzivnog liječenja, moramo Vas upozoriti da postoji mogućnost odstupanja od vremena kada ste naručeni, zbog hitnih pregleda. Učinit ćemo sve što možemo kako bi vrijeme eventualnog čekanja bilo što kraće.

UZV pregled abdomena – izvođenje pregleda:
Potrebno je ukloniti odjeću i sve što prekriva pregledavani dio tijela (zavoji, flasteri).
Izvođenje pregleda:
Pregled se izvodi u ležećem položaju, s rukama iznad glave, te s mogućim okretanjima na bok.
Pregled provodi liječnik specijalist radiolog uz eventualnu asistenciju radiološkog tehnologa.
Koristi se konveksna sonda (2-5MHz) i eventualno linearna (7-12 MHz).
Pojedini dijelovi pregleda se evidentiraju snimanjem na termo filmu, koji se prilaže uz nalaz.

UZV pregled gornjeg abdomena – izvođenje pregleda:
Potrebno je ukloniti odjeću i sve što prekriva pregledavani dio tijela (zavoji, flasteri).
Pregled se izvodi u ležećem položaju, s rukama iznad glave s mogućim okretanjima na bok.
Pregled provodi liječnik specijalist radiolog uz eventualnu asistenciju radiološkog tehnologa.
Koristi se konveksna sonda (2-5MHz) i eventualno linearna (7-12MHz).
Pojedini dijelovi pregleda (organi) se evidentiraju snimanjem na termo filmu, koji se prilaže uz nalaz.

PRIPREMA PACIJENTA ZA ULTRAZVUČNI PREGLED UROTRAKTA
Dva do tri dana prije pregleda nemojte jesti namirnice koje napuhavaju (svježe voće i povrće, jela s povrćem-mahunarke osobito, mlijeko i mliječne prerađevine, gazirana pića).
MOŽE SE JESTI: juha, tijesto, žganci, riba, meso, mesne prerađevine, krumpir, riža i sl.
Za večeru se preporuča tjestenina ili suhi žganci.
Na pregled doći u zakazano vrijeme- natašte, punog mjehura. Ne mokriti 3-4 sata prije pregleda ili ukoliko ne možete toliko izdržati, najdulje vrijeme koliko možete.
Obzirom da Klinika ima hitan prijam, kao i jedinice intenzivnog liječenja, moramo Vas upozoriti da postoji mogućnost odstupanja od vremena kada ste naručeni, zbog hitnih pregleda. Učinit ćemo sve što možemo kako bi vrijeme eventualnog čekanja bilo što kraće.

Izvođenje pregleda:
UZV pregledi prvenstveno se izvode u ležećem položaju.
Pregled obavlja liječnik specijalist radiolog uz asistenciju radiološkog tehnologa.
Pregled se pohranjuje u digitalnom obliku ili ispisuje na termo filmu.
Nalaz se izdaje neposredno nakon pregleda (osim u iznimnim situacijama).

Potrebno je ukloniti odjeću i sve što prekriva pregledavani dio tijela (zavoji, flasteri).
Mokraćni mjehur mora bti ispunjen urinom, kako bi se omogućila vizualizacija.
Pregled se izvodi u ležećem položaju, s rukama iznad glave s mogućim okretanjima na bok.
Pregled provodi liječnik specijalist radiolog uz eventualnu asistenciju radiološkog tehnologa.
Koristi se konveksna sonda (2-5MHz) i eventualno linearna (7-12MHz).
Pojedini dijelovi pregleda se evidentiraju snimanjem na termo filmu, koji se prilaže uz nalaz.

UZV mjerenje rezidualnog urina:
Nakon izmjere količine urina (elektronskim kaliperima na ekranu uređaja), pacijent se pošalje na pražnjenje mjehura, te se mjeri eventualna količina ostatnog urina.

PROTOKOLI RADIOLOŠKIH PRETRAGA TE UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA

U sklopu Zavoda  za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu izvode se snimanja različitih dijelova tijela.
U radiološkoj dijagnostici snimanja se izvode pomoću digitalnog uređaja za radiografiju i/ili dijaskopiju.

NARUDŽBE I PRIJAVE za pojedine preglede mogu se obaviti telefonom ili e-mailom:
Jedinica za radiografiju i dijaskopiju: Tel. 01 2826 132 ili e-mail: narucivanje@bfm.hr

Dolazite u dogovrenome terminu sa svom medicinskom dokumentacijom potrebnom za radiološki pregled, a to su:
– Valjana uputnica
– Povijest bolesti
– Raniji nalazi
– Ranije radiološke snimke

Pri dolasku radiološki tehnolog provjerava Vašu medicinsku dokumentaciju i uzima kratku anamnezu. Kod pacijentica u fertilnoj dobi provjeravamo da li se radi o trudnoći te svojim potpisom pacijentice potvrđuju da nisu trudne. Upisujemo Vas u naš informatički sustav, potom odlazite u kabinu (u dogovoru s radiološkim tehnologom skidate odjeću i nakit s dijela tijela koji će se snimati).
Dok ste u kabini, radiološki tehnolog će upisati Vaše osobne podatke (prezime i ime; godinu Vašega rođenja te Vaš spol) u radnu stanicu rendgenskog uređaja.

VRSTE PROJEKCIJA I NJIHOV NAČIN IZVOĐENJA
Snimanja se mogu izvoditi u nekoliko projekcija :
-Standardne: PA (Posterior-Anterior), tj. prsima prema stativu i AP (Anterior-Posterior), tj. leđima prema stativu
-Profilne: LL (Latero- Lateralis)
-Modificirane

RTG SINUSA
Standardna (AP): Sjedite, licem ste okrenuti prema stativu. Usta su Vam makismalno otvorena te bradom i nosom dodirujete papirnati ubrus koji je postavljen iz higijenskih razloga na podlogu. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG PLUĆA
Izvodi se u dvije projekcije:  Standardna (PA) i Profilna (LL)
Standardna snimka (PA):  Prsnim košem ste naslonjeni na stativ, rukama se držite za rukohvate stativa te ramena izbacite prema stativu. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite bokom naslonjeni na stativ, rukama se primite za laktove iznad Vaše glave. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG ABDOMENA NATIVNO
Standardna snimka (PA): Stojite trbuhom prislonjeni na stativ, rukama se držite za rukohvate stativa. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG UROTRAKTA NATIVNO 
Standardna snimka (AP): Ležite leđima na radiološkom stolu, ruke su Vam  položene uz tijelo. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG CIJELE KRALJEŽNICE
Izvodi se u dvije projekcije:  Standradna (AP) i Profilna (LL)
Standardna snimka(AP):  Stojite leđima naslonjeni na stativ,ruke su položene uz tijelo. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite bokom naslonjeni na stativ, rukama se primite za laktove iznad Vaše glave. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG VRATNE KRALJEŽNICE
Izvodi se u dvije projekcije:  Standradna(AP) i Profilna (LL)
Standardna snimka (AP): Stojite leđima naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo te ramena spustite koliko god možete. Radiološki tehnolog će Vam lagano zabaciti glavu te će Vas uputiti u kojem trenutku budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite ramenom  naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo te ramena spustite koliko god možete. Radiološki tehnolog će Vam lagano zabaciti glavu te će Vas uputiti u kojem trenutku budete mirni i ne dišete.

RTG VRATNE KRALJŽNICE STANDARDNO FUNKCIJSKE SNIMKE
Izvodi se u četiri projekcije: Standardna (AP) i Profilna (LL), u antifleksiji (glava prema naprijed) te u retrofleksiji (glava prema straga)
Standarna snimka (AP): Stojite leđima naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo te ramena spustite što više možete. Radiološki tehnolog će Vam lagano zabaciti glavu te će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite ramenom naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo te ramena spustite što više možete. Radiološki tehnolog će Vam lagano zabaciti glavu te će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Antefleksija: Ostanete stajati u profilnom položaju ( ramenom naslonjeni uz stativ, ruke su položene uz tijelo te ramena spustite što više možete). Nastojte kretnje ostvariti samo u vratnom dijelu tako da bradom pokušavate dodirnuti prsa. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Retrofleksija: Ostanete stajati u profilnom položaju ( ramenom naslonjeni uz stativ, ruke su položene uz tijelo te ramena spustite što više možete). Nastojte kretnje ostvariti samo u vratnom dijelu tako da bradu pokušate što više podignuti. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG TORAKALNE (PRSNE) KRALJEŽNICE
Izvodi se u dvije projekcije: Standradna (AP) i Profilna (LL)
Standardna snimka (AP): Stojite leđima naslonjeni na stativ,ruke su položene uz tijelo. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite bokom naslonjeni na stativ, rukama se primite za laktove iznad Vaše glave. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG LUMBO SAKRALNE (SLABINSKO TRTIČNE) KRALJEŽNICE
Izvodi se u dvije projekcije: Standradna (AP) i Profilna (LL)
Standardna snimka (AP): Stojite leđima naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite bokom naslonjeni na stativ, rukama se primite za laktove iznad Vaše glave. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG SLABINSKE I KRIŽNE KOSTI STANDARNO FUNKCIJSKE SNIMKE
Izvodi se u četiri projekcije: Standardna (AP) i Profilna (LL), u Antifleksiji (trup što više zabačen sprijeda), te u Retrofleksiji (trup prignut straga)
Standardna snimka (AP): Stojite leđima naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo, ramena spustite koliko god možete te lagano zabacite trup. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem  trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite ramenom naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo, ramena spustite koliko god više možete te lagano zabacite trup. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Antefleksija: Ostanete stajati u profilnom položaju (ramenom naslonjeni uz stativ, rukama se primite za laktove iznad Vaše glave) i nastojte kretnje ostvariti samo u lumbalnom (slabinskom) dijelu tako da gornji dio tijela  pokušate što više podignuti. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Retrofleksija: Ostanete stajati u profilnom položaju (ramenom naslonjeni na stativ, rukama se primite za laktove iznad Vaše glave i nastojte kretnje ostvariti samo u lumbalnom (slabinskom) dijelu tako da gornji dio tijela pokušate što više pomaknuti prema natrag. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG KRANIOGRAMA 
Izvodi se u dvije projekcije: Standradna (PA) i Profilna (LL)
Standardna snimka (AP): Ležite leđima na radiološkom stolu, ruke položene uz tijelo. Bradu ćete blago privući prsima. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Ležite prsima na radiološkom stolu, ovisno o potrebi snimanja postaviti ćemo Vas u lijevi ili desni profil. Jednu ruku držite pored tijela, dok drugu ruku postavljate pored Vaše glave. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG KLJUČNE KOSTI
Standardna snimka (PA): Prsima ste prislonjeni na stativ te Vam je glava okrenuta na stranu koja se ne snima. Ruke su Vam spuštene niz tijelo i blago zaokrenuta prema unutrašnjoj strani tijela. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG RAMENA
Izvodi se u dvije projekcije: vanjska rotacija (eksterna) i unutarnja rotacija (interna)
Vanjska rotacija (eksterna): stojite leđima naslonjeni na stativ. Ruka Vam je uz tijelo, a dlan Vam je okrenut prema van. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Unutarnja rotacija (interna): stojite leđima naslonjeni uz stativ. Ruku savijte u laktu te dlan položite na trbuh. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG NADLAKTICE
Izvodi se u dvije projekcije: standardna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): stojite leđima naslonjeni na stativ. Ruka Vam je uz tijelo, a dlan Vam je okrenut prema . Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): stojite leđima naslonjeni na stativ. Ruka Vam je uz tijelo, a dlan Vam je okrenut prema unutra. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG LAKTOVA
Izvodi se u dvije projekcije: standardna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): sjedite pored stola s rukom ispruženom koja je u visini stola. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): sjedite pored stola s rukom savinutom u laktu pod kutem od 90o u razini stola. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG PODLAKTICE
Izvodi se u dvije projekcije: standardna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): sjedite pored stola s rukom ispruženom tako da Vam je rame, lakat i zglob u visini stola. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): sjedite pored stola s rukom savinutom u laktu pod kutem od 90o u razini stola. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG ŠAKE
Izvodi se u dvije projekcije: standardna i kosa
Standardna snimka: sjedite pored stola, šaku prislonite dlanom na stol. Prste lagano razmaknite i opustite ruku. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Kosa  („Citra“): sjedite pored stola, šaka Vam je prislonjena dalnom na stol. Sastavite palac i kažiprst, dok ostale prste blago zaokrenete i blago razmaknete. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG SAKROILIJAČNIH ZGLOBOVA
Izvodi se u tri prjekcije: standardna (AP) i dvije kose (za svaki sakroilijačni zglob zasebno), po potrebi se radi snimka po Barschoniju
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s koljenima blago zakrenutima prema van. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Kosa: ležite na leđima na radiološkom stolu, blago zaokrenuti kukovima na bok ovisno o zglobu kojega Vam snimamo. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Modificirana snimka po „Barschoniju“: ležite leđima na radiološkom stolu s koljenima blago zakrenutima prema van, dok su Vam stopala priljubljena. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG SAKRUMA (TRTIČNE KOSTI)
Izvodi se u dvije projekcije: standardna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama, a ruke su Vam prekrižene na prsima. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): ležite bočno na radiološkom stolu, gornju nogu savinete, dok donju ispružite. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG ZDIJELICE
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama tako da prste spojite,a pete ostaju blago razmaknute. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG OBA KUKA
Izvodi se u tri prjekcije: standardna (PA) i dvije kose (za svaki kuk zasebno)
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama tako da prste spojite, a pete ostaju blago razmaknute. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Kosa: ležite leđima na radiološkom stolu. Ovisno o kuku kojega snimamo, nogu ćete podignuti tako da koljeno savinete, dok Vam je peta na radiološkom stolu te koljeno rotirate blago prema van. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG NATKOLJENICE
Izvodi se u dvije projekcije: standradna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): ležite na boku snimane strane, koljeno snimane strane blago savinuti, dok ne snimanu nogu povučete prema natrag. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG KOLJENA
Izvodi se u dvije projekcije: standradna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): ležeći na boku snimane strane, noga snimane strane Vam je ispružena i blago savinuta u koljenu. Noga koja se trenutno ne snima savinuta je u koljenu i prebačena preko snimane noge. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG POTKOLJENICA
Izvodi se u dvije projekcije: standradna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): ležeći na boku snimane strane, noga snimane strane Vam je ispružena, dok noga koja se trenutno ne snima je savinuta u koljenu i prebačena preko snimane noge. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG SKOČNIH ZGLOBOVA
Izvodi se u dvije projekcije: standradna(AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): ležite na boku snimanog zgloba. Noga koja se ne snima Vam je izbačena iza snimane noge, dok Vam je snimani zglob profilnom stranom stopala naslonjena uz radiološki stol. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG STOPALA
Izvodi se u dvije projekcije: standradna i kosa
Standardna snimka : sjedite na radiološkom stolu, koljeno Vam je savijeno tako da snimano stopalo može čvrsto stajati na radiološkom stolu. Kada Vam radiološki tehnolog kaže da budete mirni, tako će te i napraviti.
Kosa snimka: sjedite na radiološkom stolu i tijelom ste blago nagnuti prema natrag, koljeno Vam je savijeno i blago rotirano prema nutra. Stopalo Vam je blago zarotirano prema unutrasnjoj strani tako da Vam samo rub stopala dodiruje radiološki stol. Kada Vam radiološki tehnolog kaže da budete mirni, tako će te i napraviti.

RTG PRSNE KOSTI
Izvodi se u dvije projekcije: kosa i profilna (LL)
Kosa snimka: ležite trbuhom na radiološkom stolu, desna ruka stojim Vam uz tijelo, dok Vam se lijeva nalazi pored glavi i pomoću koje blago odižete lijevu stranu Vašega tijela. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): stojite bočno, ramenom, naslonjeni na stativ. Zabacite ramena i laktove prema natrag, te šake spojite iz Vaših leđa. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

Letak možete preuzeti OVDJE

UPUTE ZA NARUČIVANJE NA PRETRAGU MAGNETSKOM REZONANCOM

Naručivanje na pretragu magnetskom rezonancom (MR-om) možete realizirati kako slijedi:

 • slanjem e-maila na adresu elektroničke pošte: mr@bfm.hr
 • osobnim dolaskom na šalter Odjela za magnetsku rezonancu Zavoda za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

Kod naručivanja elektroničkom poštom potrebno je navesti sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • datum rođenja
 • broj telefona ili e-mail adresu za kontakt
 • matični broj osiguranika (MBO)
 • regiju pregleda MR-om (npr. mozak, kralježnica, koljeno i sl.)
 • potvrditi je li e-Uputnica izdana od strane nadležnog liječnika opće/obiteljske medicine

U privitak elektroničke pošte potrebno je priložiti:

 • svu medicinsku dokumentaciju vezanu uz traženi MR pregled
 • opise ranijih slikovnih pretraga
 • nalaz specijaliste koji je preporučio MR pretragu – OBAVEZNO priložiti!

Prije provođenja MR pretrage u obvezi ste pročitati i potpisati tri obrasca:
Pisani pristanak obaviještenog pacijenta za magnetsku rezonancu (pdf)
Suglasnost za provođenje magnetske rezonance (pdf)
Upitnik za procjenu sigurnosti snimanja magnetskom rezonancom (pdf)

 

DOLAZAK NA PRETRAGU MAGNETSKOM REZONANCOM

Odjel za magnetsku rezonancu nalazi se u suterenu zgrade Zavoda za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.
Na MR pretragu dođite najmanje 20 minuta prije zakazanog termina kako bi se proveo administrativni upis na šalteru Odjela za magnetsku rezonancu. Molimo Vas za točnost pri dolasku na MR pretragu!
Vrijeme početka pretrage može biti podložno manjim odstupanjima zbog varijabilnog trajanja MR postupka kod ranije naručenih pacijenata.

 

Na MR pretragu OBAVEZNO morate donijeti:

 • svu medicinsku dokumentaciju vezanu uz navedeni MR pregled
 • CD sa snimkama svih prethodno učinjenih slikovnih pretraga (RTG, UZV, CT, MR, PET-CT)
 • laboratorijski nalaz ureje i kreatinina iz seruma koji ne smije biti stariji od 15 dana
 • čitljivo ispunjene obrasce: Pisani pristanak obaviještenog pacijenta za magnetsku rezonancu, Suglasnost za provođenje magnetske rezonance i Upitnik za procjenu sigurnosti snimanja magnetskom rezonancom (ukoliko niste u mogućnosti otisnuti i donijeti ispunjene obrasce, iste će Vam dati osoblje prije same pretrage, pa Vas molimo da dođete još 5 minuta ranije).

 

Napomena:

Prije provođenja MR pretrage, nadležni liječnik opće/obiteljske medicine treba poslati e-Uputnicu putem CEZIH sustava.
Ukoliko nemate dopunsko zdravstveno osiguranje, participirate 15% od ukupne cijene MR pretrage.
Za MR pretragu mozga, kralježnice i zglobova nije potrebna posebna priprema. Prije pretrage nužno je ukloniti s tijela sve metalne predmete. Zbog jakog magnetskog polja (3T) pregled MR-om je moguć ukoliko nemate u tijelu metalne predmete koji nisu kompatibilni s MR poljem, a u slučaju ugrađenih elektromagnetskih naprava obavezno se morate konzultirati s nadležnim liječnikom. MR pretraga se ne preporučuje trudnicama u prva tri mjeseca trudnoće, osim ukoliko postoji neodgodiva klinička indikacija.

Ukoliko imate dilema ili upita, obratite se elektronskom poštom na adresu: mr@bfm.hr

Nakon obavljene pretrage, radiološki tehnolog informirati će Vas kada možete podići MR nalaz na šalteru Odjela za magnetsku rezonancu.