Pročelnica Zavoda:
Doc. prim. dr. sc. Klaudija Višković, dr.med., specijalist radiologije, uži specijalist ultrazvuka, znanstvena savjetnica, profesor visoke škole Studija radiološke tehnologije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

Liječnici Zavoda:
Kristijan Bayer, dr.med., specijalist radiologije, uži specijalist ultrazvuka
Dr. sc. Neala Schoenwald, dr.med., specijalist radiologije, uži specijalist ultrazvuka
Marko Baldani, dr.med., specijalist radiologije
Ana Šoštarić Zadro, dr.med., specijalist radiologije, uži specijalist ultrazvuka
Ivana Župetić, dr.med., specijalist radiologije, uži specijalist neuroradiologije

Specijalizanti Zavoda:
Nevena Rakušić, dr.med., specijalizant radiologije
Armin Mehmedović, dr.med., specijalizant radiologije

Radiološki tehnolozi:
Milivoje Todić, bacc. radiol. techn., voditelj radioloških tehnologa
Slobodan Jovanović, bacc. radiol. techn., voditelj Ultrazvučne jedinice
Ivan Grbavac, bacc. radiol. techn., voditelj Jedinice za kompjutoriziranu tomografiju (MSCT), koordinator PACS sustava i telemedicine
Željko Novosel, bacc. radiol. techn., voditelj Jedinice za radiografiju i dijaskopiju
Mirela Šoštarec, bacc. radiol. techn., stručni suradnik na Studiju radiološke tehnologije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, zamjenik voditelja Jedinice za kompjutoriziranu tomografiju (MSCT);
Ivana Papić, bacc. radiol. techn., zamjenik voditelja Ultrazvučne jedinice
Ana Jukić, mag. radiol. techn.
Bruno Lončerević, bacc. radiol. techn.
Martina Dubravica, bacc. radiol. techn.
Domagoj Babić, bacc. radiol. techn.
Nives Grepo, bacc. radiol. techn.
Rafaela Sara Blaznik, bacc. radiol. techn.

Počeci radiološke dijagnostike u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” sežu u tridesete godine XX. st., kada je nabavljen prvi rendgen aparat za dijaskopiju pluća. Njime su se služili infektolozi, da bi nakon II. svjetskog rata bolnica honorarno zaposlila specijaliste radiologe iz drugih ustanova. Godine 1960. osnovan je prvi rendgen kabinet dolaskom stalnog specijaliste i dva školovana rendgen tehničara. Od tada, pa do današnjih dana, radiološka dijagnostika se neprestano mijenja i proširuje novim uređajima i tehnikama snimanja.

Danas Zavod raspolaže s tri digitalna rendgen uređaja (jedan na Zavodu i dva mobilna u jedinicama intenzivnog liječenja), uređajem za kompjutoriziranu tomografiju i uređajem za ultrazvučnu dijagnostiku.

Radno vrijeme

Radiolozi
radnim danom od 7-22 h, UZV i MSCT od 8-16 h
Jedan radiolog je u pripravnosti svakim radnim danom od 16 sati nadalje, i svake subote i nedjelje te blagdanom 24 sata i dolazi po pozivu dežurne infektološke službe.
Svake subote i nedjelje te na državne blagdane jedan radiolog dolazi dodatno u Kliniku od 9 do 14 sati zbog očitavanja rutinskih snimaka.

Radiološki tehnolozi
0-24 h

NARUDŽBE I PRIJAVE za pojedine preglede mogu se obaviti telefonom ili e-mailom: 
Ultrazvučna jedinica:  Tel. 01 2826 185 ili e-mail: uzv@bfm.hr
MSCT jedinica: Tel. 01 2826 164 ili e-mail:  ctkib@bfm.hr
Jedinica za radiografiju i dijaskopiju: Tel. 01 2826 132 ili e-mail: narucivanje@bfm.hr

OBAVIJEST
Nastavno na aktualnu epidemiološku situaciju i visoku prevalenciju bolesti COVID-19, pri dolasku na dijagnostičku pretragu, proći ćete trijažni postupak od strane djelatnika Zavoda za radiologiju. Ukoliko se na temelju trijaže procijeni visoki rizik izloženosti infekciji koronavirusom, naš djelatnik zatražit će od Vas EU digitalnu COVID potvrdu ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju na COVID -19, propisanog za pacijente u sustavu zdravstva.

Na Zavodu se obavljaju radiološki i ultrazvučni pregledi svih organskih sustava u djece i odraslih bolesnika.
Složenije pretrage zahtijevaju donošenje medicinske dokumentacije prije određivanja datuma pregleda, razgovor s bolesnikom i informiranje o provođenju pretrage te o eventualnim komplikacijama koje se mogu pojaviti. Uvijek se traži i informirani pismeni pristanak bolesnika.

Obzirom da se radi o potencijalno štetnom ionizirajućem zračenju poduzimaju se sve mjere zaštite bolesnika, od postavljanja stroge indikacije za određenu vrstu pregleda do zaštite bolesnika zaštitnim sredstvima. Ne manje važno je i stručno izvođenje pretrage što skraćuje vrijeme izloženosti bolesnika. Također se prema zakonom utvrđenim pravilima obavljaju tehnički pregledi rendgen uređaja i kontrolira doza ionizirajućeg zračenja.

Prije svake složenije pretrage bolesnik će dobiti pismenu uputu o pripremi za pregled.
Neke od pretraga zahtijevaju prethodnu pripremu bolesnika (npr. čišćenje crijeva), a neke da bolesnik bude natašte.
Pojedine pretrage zahtijevaju pijenje kontrastnog pripravka ili kontrastnu klizmu, a neke primjenu kontrasta u venu.
Venska kontrastna sredstva se izlučuju bubrezima pa je prije pregleda potrebno učiniti pretrage krvi koje govore o radu bubrega.
Neophodno je liječnika koji će izvoditi pregled obavijestiti o eventualnim alergijama na jod, bilo koji lijek ili hranu, o terapiji koja se uzima i o trenutnom zdravstvenom stanju (bolesti srca, bubrega, maligne bolesti, astma, dijabetes …).
Ako bolesnik boluje od dijabetesa dobiva prvi jutarnji termin.
Ako se radi o ženi generativne dobi mora navesti točan datum početka posljednjeg menstrualnog ciklusa i to potvrditi potpisom.
Tijekom bilo koje pretrage bolesnik nije sam (u izravnom je kontaktu s osobljem ili ga se prati kroz zaštitno staklo). Tijekom cijelog pregleda moguća je komunikacija zdravstvenog osoblja s pacijentom putem mikrofona.

Osoblje Zavoda potruditi će se da potrebnu pretragu obavite što prije i kvalitetnije, uz ljubazni pristup svakom bolesniku.

Osim stručnog rada, na Zavodu se vrši i edukacija studenata studija radiološke tehnologije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu te brojni istraživački znanstveni projekti od kojih su neki međunarodnog karaktera.

Protokole ultrazvučnih, radioloških i MSCT pregleda te pripreme bolesnika za odgovarajuće pretrage možete pročitati u nastavku teksta.

PROTOKOLI ULTRAZVUČNIH PRETRAGA TE UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA

Protokoli ultrazvučnih pretraga koje se obavljaju u Zavodu za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu te upute za pripremu pacijenata

Ultrazvuk (engl.ultrasound, UZV) rabi transmisiju i refleksiju ultrazvučnih valova za prikaz pojedinih organa ili dijelova ljudskog tijela u realnom vremenu. Ultrazvuk je po sadašnjim saznanjima neškodljiva pretraga i za pacijenta potpuno bezbolna.

Dijagnostički postupci:
U Ultrazvučnoj (UZV) dijagnostičkoj jedinici Klinike za infektivne bolesti obavljaju se ultrazvučni pregledi abdomena i urotrakta.

NARUDŽBE:
– telefonski radnim danom od 13 do 15 sati na broj 2826-185
– e-mail-om na uzv@bfm.hr
– ili osobno

PRIPREMA PACIJENTA ZA ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA
Dva do tri dana prije pregleda nemojte jesti namirnice koje napuhavaju (svježe voće i povrće, jela s povrćem-mahunarke osobito, mlijeko i mliječne prerađevine, gazirana pića).
MOŽE SE JESTI: juha, tijesto, žganci, riba, meso, mesne prerađevine, krumpir, riža i sl.
Za večeru se preporučuje tjestenina ili suhi žganci.
Na pregled doći u zakazano vrijeme- natašte.
Obzirom da Klinika ima hitan prijam, kao i jedinice intenzivnog liječenja, moramo Vas upozoriti da postoji mogućnost odstupanja od vremena kada ste naručeni, zbog hitnih pregleda. Učinit ćemo sve što možemo kako bi vrijeme eventualnog čekanja bilo što kraće.

UZV pregled abdomena – izvođenje pregleda:
Potrebno je ukloniti odjeću i sve što prekriva pregledavani dio tijela (zavoji, flasteri).
Izvođenje pregleda:
Pregled se izvodi u ležećem položaju, s rukama iznad glave, te s mogućim okretanjima na bok.
Pregled provodi liječnik specijalist radiolog uz eventualnu asistenciju radiološkog tehnologa.
Koristi se konveksna sonda (2-5MHz) i eventualno linearna (7-12 MHz).
Pojedini dijelovi pregleda se evidentiraju snimanjem na termo filmu, koji se prilaže uz nalaz.

UZV pregled gornjeg abdomena – izvođenje pregleda:
Potrebno je ukloniti odjeću i sve što prekriva pregledavani dio tijela (zavoji, flasteri).
Pregled se izvodi u ležećem položaju, s rukama iznad glave s mogućim okretanjima na bok.
Pregled provodi liječnik specijalist radiolog uz eventualnu asistenciju radiološkog tehnologa.
Koristi se konveksna sonda (2-5MHz) i eventualno linearna (7-12MHz).
Pojedini dijelovi pregleda (organi) se evidentiraju snimanjem na termo filmu, koji se prilaže uz nalaz.

PRIPREMA PACIJENTA ZA ULTRAZVUČNI PREGLED UROTRAKTA
Dva do tri dana prije pregleda nemojte jesti namirnice koje napuhavaju (svježe voće i povrće, jela s povrćem-mahunarke osobito, mlijeko i mliječne prerađevine, gazirana pića).
MOŽE SE JESTI: juha, tijesto, žganci, riba, meso, mesne prerađevine, krumpir, riža i sl.
Za večeru se preporuča tjestenina ili suhi žganci.
Na pregled doći u zakazano vrijeme- natašte, punog mjehura. Ne mokriti 3-4 sata prije pregleda ili ukoliko ne možete toliko izdržati, najdulje vrijeme koliko možete.
Obzirom da Klinika ima hitan prijam, kao i jedinice intenzivnog liječenja, moramo Vas upozoriti da postoji mogućnost odstupanja od vremena kada ste naručeni, zbog hitnih pregleda. Učinit ćemo sve što možemo kako bi vrijeme eventualnog čekanja bilo što kraće.

Izvođenje pregleda:
UZV pregledi prvenstveno se izvode u ležećem položaju.
Pregled obavlja liječnik specijalist radiolog uz asistenciju radiološkog tehnologa.
Pregled se pohranjuje u digitalnom obliku ili ispisuje na termo filmu.
Nalaz se izdaje neposredno nakon pregleda (osim u iznimnim situacijama).

Potrebno je ukloniti odjeću i sve što prekriva pregledavani dio tijela (zavoji, flasteri).
Mokraćni mjehur mora bti ispunjen urinom, kako bi se omogućila vizualizacija.
Pregled se izvodi u ležećem položaju, s rukama iznad glave s mogućim okretanjima na bok.
Pregled provodi liječnik specijalist radiolog uz eventualnu asistenciju radiološkog tehnologa.
Koristi se konveksna sonda (2-5MHz) i eventualno linearna (7-12MHz).
Pojedini dijelovi pregleda se evidentiraju snimanjem na termo filmu, koji se prilaže uz nalaz.

UZV mjerenje rezidualnog urina:
Nakon izmjere količine urina (elektronskim kaliperima na ekranu uređaja), pacijent se pošalje na pražnjenje mjehura, te se mjeri eventualna količina ostatnog urina.

PROTOKOLI PRETRAGA KOMPJUTORIZIRANOM TOMOGRAFIJOM TE UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA

Protokoli pretraga kompjutoriziranom tomografijom (MSCT-om) koje se obavljaju u Zavodu za radiologiju i ultrazvuk Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu te upute za pripremu pacijenata

NARUDŽBE:
– e-mail-om uz popratnu dokumentaciju na ctkib@bfm.hr
– ili osobno

U Jedinici za kompjutoriziranu tomografiju (MSCT jedinici) snimanja se izvode na višeslojnom uređaju za kompjutoriziranu tomografiju (128 slojni MSCT), nativno i nakon primjene i.v. kontrasta (niskoosmolalana jodna kontrastna sredstva). Pretrage koje najčešće radimo u MSCT dijagnostici su
-MSCT mozga
-MSCT grudnog koša
-MSCT abdomena
Osim gore navedenih pretraga radimo još i
-MSCT vrata
-MSCT paranazalnih sinusa
-MSCT baze lubanje
-MSCT vratne i lumbo-sakralne kralješnice
-MSCT ekstremiteta
U razgovoru prije samog izvođenja pretrage bolesnika upoznajemo s tijekom pretrage i dajemo mu uputstva o tome kako se treba ponašati za vrijeme pretrage kako bi pretraga bila uspješno izvedena.
Obrazac za informirani pristanak bolesnika kod davanja i.v. kontrastnog sredstva možete pronaći OVDJE.
MSCT snimanje izvodimo nativno i uz aplikaciju intravenoznog ( i.v.) kontrastnog sredstava.
Zbog toga je važno u razgovoru prije pretrage saznati od bolesnika ili medicinskog osoblja u njegovoj pratnji postoji alergija na kontrastno sredstvo (preparate joda).
Takođe je bitno saznati uzima li bolesnik terapiju koja isključuje davanje i.v. kontrastnog sredstva (npr.lijekovi za šećernu bolest na bazi metformina).
Zajedničko za sve MSCT pretrage je da bolesnik mora imati svježe nalaze ureje i kreatinina u serumu.
Prilikom primjene kontrastnih sredstava slijedimo Preporuke Upravnog odbora Hrvatskog društva radiologa, izrađene prema Smjernicama Evropskog društva za uro-genitalnu radiologiju. Preporuke možete naći OVDJE

PRIPREMA ZA MSCT SNIMANJE
Posebna priprema za MSCT snimanje nije potrebna,osim kod snimanja abdomena kod kojeg je najčešće, ovsino o indikaciji I odluci radiologa,potrebno prije snimanja popiti kontrastno sredstvo za markaciju crijeva (razrijeđeni Gastrografin) ili markaciju napraviti pomoću vode.

POLOŽAJ BOLESNIKA
Kod svih pretraga bolesnik leži na leđima s glavom okrenut prema kućištu MSCT uređaja.

PROTOKOLI ZA MSCT SNIMANJA

…u izradi

PROTOKOLI RADIOLOŠKIH PRETRAGA TE UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA

U sklopu Zavoda  za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu izvode se snimanja različitih dijelova tijela.
U radiološkoj dijagnostici snimanja se izvode pomoću digitalnog uređaja za radiografiju i/ili dijaskopiju.

NARUDŽBE I PRIJAVE za pojedine preglede mogu se obaviti telefonom ili e-mailom:
Jedinica za radiografiju i dijaskopiju: Tel. 01 2826 132 ili e-mail: narucivanje@bfm.hr

Dolazite u dogovrenome terminu sa svom medicinskom dokumentacijom potrebnom za radiološki pregled, a to su:
– Valjana uputnica
– Povijest bolesti
– Raniji nalazi
– Ranije radiološke snimke

Pri dolasku radiološki tehnolog provjerava Vašu medicinsku dokumentaciju i uzima kratku anamnezu. Kod pacijentica u fertilnoj dobi provjeravamo da li se radi o trudnoći te svojim potpisom pacijentice potvrđuju da nisu trudne. Upisujemo Vas u naš informatički sustav, potom odlazite u kabinu (u dogovoru s radiološkim tehnologom skidate odjeću i nakit s dijela tijela koji će se snimati).
Dok ste u kabini, radiološki tehnolog će upisati Vaše osobne podatke (prezime i ime; godinu Vašega rođenja te Vaš spol) u radnu stanicu rendgenskog uređaja.

VRSTE PROJEKCIJA I NJIHOV NAČIN IZVOĐENJA
Snimanja se mogu izvoditi u nekoliko projekcija :
-Standardne: PA (Posterior-Anterior), tj. prsima prema stativu i AP (Anterior-Posterior), tj. leđima prema stativu
-Profilne: LL (Latero- Lateralis)
-Modificirane

RTG SINUSA
Standardna (AP): Sjedite, licem ste okrenuti prema stativu. Usta su Vam makismalno otvorena te bradom i nosom dodirujete papirnati ubrus koji je postavljen iz higijenskih razloga na podlogu. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG PLUĆA
Izvodi se u dvije projekcije:  Standardna (PA) i Profilna (LL)
Standardna snimka (PA):  Prsnim košem ste naslonjeni na stativ, rukama se držite za rukohvate stativa te ramena izbacite prema stativu. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite bokom naslonjeni na stativ, rukama se primite za laktove iznad Vaše glave. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG ABDOMENA NATIVNO
Standardna snimka (PA): Stojite trbuhom prislonjeni na stativ, rukama se držite za rukohvate stativa. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG UROTRAKTA NATIVNO 
Standardna snimka (AP): Ležite leđima na radiološkom stolu, ruke su Vam  položene uz tijelo. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG CIJELE KRALJEŽNICE
Izvodi se u dvije projekcije:  Standradna (AP) i Profilna (LL)
Standardna snimka(AP):  Stojite leđima naslonjeni na stativ,ruke su položene uz tijelo. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite bokom naslonjeni na stativ, rukama se primite za laktove iznad Vaše glave. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG VRATNE KRALJEŽNICE
Izvodi se u dvije projekcije:  Standradna(AP) i Profilna (LL)
Standardna snimka (AP): Stojite leđima naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo te ramena spustite koliko god možete. Radiološki tehnolog će Vam lagano zabaciti glavu te će Vas uputiti u kojem trenutku budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite ramenom  naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo te ramena spustite koliko god možete. Radiološki tehnolog će Vam lagano zabaciti glavu te će Vas uputiti u kojem trenutku budete mirni i ne dišete.

RTG VRATNE KRALJŽNICE STANDARDNO FUNKCIJSKE SNIMKE
Izvodi se u četiri projekcije: Standardna (AP) i Profilna (LL), u antifleksiji (glava prema naprijed) te u retrofleksiji (glava prema straga)
Standarna snimka (AP): Stojite leđima naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo te ramena spustite što više možete. Radiološki tehnolog će Vam lagano zabaciti glavu te će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite ramenom naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo te ramena spustite što više možete. Radiološki tehnolog će Vam lagano zabaciti glavu te će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Antefleksija: Ostanete stajati u profilnom položaju ( ramenom naslonjeni uz stativ, ruke su položene uz tijelo te ramena spustite što više možete). Nastojte kretnje ostvariti samo u vratnom dijelu tako da bradom pokušavate dodirnuti prsa. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Retrofleksija: Ostanete stajati u profilnom položaju ( ramenom naslonjeni uz stativ, ruke su položene uz tijelo te ramena spustite što više možete). Nastojte kretnje ostvariti samo u vratnom dijelu tako da bradu pokušate što više podignuti. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG TORAKALNE (PRSNE) KRALJEŽNICE
Izvodi se u dvije projekcije: Standradna (AP) i Profilna (LL)
Standardna snimka (AP): Stojite leđima naslonjeni na stativ,ruke su položene uz tijelo. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite bokom naslonjeni na stativ, rukama se primite za laktove iznad Vaše glave. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG LUMBO SAKRALNE (SLABINSKO TRTIČNE) KRALJEŽNICE
Izvodi se u dvije projekcije: Standradna (AP) i Profilna (LL)
Standardna snimka (AP): Stojite leđima naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite bokom naslonjeni na stativ, rukama se primite za laktove iznad Vaše glave. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG LUMBO SAKRALNE (SLABINSKO TRTIČNE) KRALJEŽNICE STANDARNO FUNKCIJESKE SNIMKE
Izvodi se u četiri projekcije: Standardna (AP)i Profilna (LL), u Antifleksiji (trup što više zabačen sprijeda), te u Retrofleksiji (trup prignut straga)
Standardna snimka (AP): Stojite leđima naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo, ramena spustite koliko god možete te lagano zabacite trup. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem  trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Stojite ramenom naslonjeni na stativ, ruke su položene uz tijelo, ramena spustite koliko god više možete te lagano zabacite trup. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Antefleksija: Ostanete stajati u profilnom položaju ( ramenom naslonjeni uz stativ, rukama se primite za laktove iznad Vaše glave.) i nastojte kretnje ostvariti samo u lumbalnom (slabinskom) dijelu tako da gornji dio tijela  pokušate što više podignuti. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Retrofleksija: Ostanete stajati u profilnom položaju ( ramenom naslonjeni na stativ, rukama se primite za laktove iznad Vaše glave.) i nastojte kretnje ostvariti samo u lumbalnom (slabinskom) dijelu tako da gornji dio tijela pokušate što više pomaknuti prema natrag. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG KRANIOGRAMA 
Izvodi se u dvije projekcije: Standradna (PA) i Profilna (LL)
Standardna snimka (AP): Ležite leđima na radiološkom stolu, ruke položene uz tijelo. Bradu ćete blago privući prsima. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): Ležite prsima na radiološkom stolu, ovisno o potrebi snimanja postaviti ćemo Vas u lijevi ili desni profil. Jednu ruku držite pored tijela, dok drugu ruku postavljate pored Vaše glave. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.

RTG KLJUČNE KOSTI
Standardna snimka (PA): Prsima ste prislonjeni na stativ te Vam je glava okrenuta na stranu koja se ne snima. Ruke su Vam spuštene niz tijelo i blago zaokrenuta prema unutrašnjoj strani tijela. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG RAMENA
Izvodi se u dvije projekcije: vanjska rotacija (eksterna) i unutarnja rotacija (interna)
Vanjska rotacija (eksterna): stojite leđima naslonjeni na stativ. Ruka Vam je uz tijelo, a dlan Vam je okrenut prema van. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Unutarnja rotacija (interna): stojite leđima naslonjeni uz stativ. Ruku savijte u laktu te dlan položite na trbuh. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG NADLAKTICE
Izvodi se u dvije projekcije: standardna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): stojite leđima naslonjeni na stativ. Ruka Vam je uz tijelo, a dlan Vam je okrenut prema . Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): stojite leđima naslonjeni na stativ. Ruka Vam je uz tijelo, a dlan Vam je okrenut prema unutra. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG LAKTOVA
Izvodi se u dvije projekcije: standardna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): sjedite pored stola s rukom ispruženom koja je u visini stola. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): sjedite pored stola s rukom savinutom u laktu pod kutem od 90o u razini stola. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG PODLAKTICE
Izvodi se u dvije projekcije: standardna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): sjedite pored stola s rukom ispruženom tako da Vam je rame, lakat i zglob u visini stola. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): sjedite pored stola s rukom savinutom u laktu pod kutem od 90o u razini stola. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG ŠAKE
Izvodi se u dvije projekcije: standardna i kosa
Standardna snimka: sjedite pored stola, šaku prislonite dlanom na stol. Prste lagano razmaknite i opustite ruku. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Kosa  („Citra“): sjedite pored stola, šaka Vam je prislonjena dalnom na stol. Sastavite palac i kažiprst, dok ostale prste blago zaokrenete i blago razmaknete. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG SAKROILIJAČNIH ZGLOBOVA
Izvodi se u tri prjekcije: standardna (AP) i dvije kose (za svaki sakroilijačni zglob zasebno), po potrebi se radi snimka po Barschoniju
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s koljenima blago zakrenutima prema van. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Kosa: ležite na leđima na radiološkom stolu, blago zaokrenuti kukovima na bok ovisno o zglobu kojega Vam snimamo. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Modificirana snimka po „Barschoniju“: ležite leđima na radiološkom stolu s koljenima blago zakrenutima prema van, dok su Vam stopala priljubljena. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG SAKRUMA (TRTIČNE KOSTI)
Izvodi se u dvije projekcije: standardna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama, a ruke su Vam prekrižene na prsima. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): ležite bočno na radiološkom stolu, gornju nogu savinete, dok donju ispružite. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG ZDIJELICE
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama tako da prste spojite,a pete ostaju blago razmaknute. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG OBA KUKA
Izvodi se u tri prjekcije: standardna (PA) i dvije kose (za svaki kuk zasebno)
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama tako da prste spojite, a pete ostaju blago razmaknute. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Kosa: ležite leđima na radiološkom stolu. Ovisno o kuku kojega snimamo, nogu ćete podignuti tako da koljeno savinete, dok Vam je peta na radiološkom stolu te koljeno rotirate blago prema van. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG NATKOLJENICE
Izvodi se u dvije projekcije: standradna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): ležite na boku snimane strane, koljeno snimane strane blago savinuti, dok ne snimanu nogu povučete prema natrag. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG KOLJENA
Izvodi se u dvije projekcije: standradna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): ležeći na boku snimane strane, noga snimane strane Vam je ispružena i blago savinuta u koljenu. Noga koja se trenutno ne snima savinuta je u koljenu i prebačena preko snimane noge. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG POTKOLJENICA
Izvodi se u dvije projekcije: standradna (AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): ležeći na boku snimane strane, noga snimane strane Vam je ispružena, dok noga koja se trenutno ne snima je savinuta u koljenu i prebačena preko snimane noge. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG SKOČNIH ZGLOBOVA
Izvodi se u dvije projekcije: standradna(AP) i profilna (LL)
Standardna snimka (AP): ležite leđima na radiološkom stolu s ispruženim nogama. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.
Profilna snimka (LL): ležite na boku snimanog zgloba. Noga koja se ne snima Vam je izbačena iza snimane noge, dok Vam je snimani zglob profilnom stranom stopala naslonjena uz radiološki stol. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni.

RTG STOPALA
Izvodi se u dvije projekcije: standradna i kosa
Standardna snimka : sjedite na radiološkom stolu, koljeno Vam je savijeno tako da snimano stopalo može čvrsto stajati na radiološkom stolu. Kada Vam radiološki tehnolog kaže da budete mirni, tako će te i napraviti.
Kosa snimka: sjedite na radiološkom stolu i tijelom ste blago nagnuti prema natrag, koljeno Vam je savijeno i blago rotirano prema nutra. Stopalo Vam je blago zarotirano prema unutrasnjoj strani tako da Vam samo rub stopala dodiruje radiološki stol. Kada Vam radiološki tehnolog kaže da budete mirni, tako će te i napraviti.

RTG PRSNE KOSTI
Izvodi se u dvije projekcije: kosa i profilna (LL)
Kosa snimka: ležite trbuhom na radiološkom stolu, desna ruka stojim Vam uz tijelo, dok Vam se lijeva nalazi pored glavi i pomoću koje blago odižete lijevu stranu Vašega tijela. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.
Profilna snimka (LL): stojite bočno, ramenom, naslonjeni na stativ. Zabacite ramena i laktove prema natrag, te šake spojite iz Vaših leđa. Radiološki tehnolog će Vas uputiti u kojem trenutku da budete mirni i ne dišete.


KONTRASTNE RADIOLOŠKE PRETRAGE NA ZAVODU ZA RADIOLOGIJU I ULTRAZVUK KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“ U ZAGREBU

– Intravenozna urografija
– I.V.U.

1. Narudžba:
– osobno ili
– e-mailom uz propratnu dokumentaciju

2. Pripreme za I.V.U:
Pacijent dobija pismene upute o pripremi za pretragu. Na pregled dolazi natašte s kompletnom medicinskom dokumentacijom, (stari nalazi, alergijske reakcije na kontrasno sredstvo, dijabetes, bolesti štitnjače). Obavezni krvni nalazi: UREE I KREATININA.
Prije samog pregleda uzima se kratka anamneza te pacijent potpisuje Informirani pristanak.

3. Položaj pacijenta: 
Snimanje se izvodi na dijskoposkom stolu ležeći na leđima (antero-posteriorna- AP projekcija). Ovisno o potrebi snimanja pacijent mjenja položaj (kosi, stojeći, na boku, na trbuhu-PA- projekcija).

4. Način izvođenja pretrage:
Radiološki tehnolog prvo napravi tzv. nativnu snimku abdomena (urotrakta). Potom se aplicira  kontrasno sredstvo u venu. Nakon davanja kontrasnog sredstva snimanja se izvode u različiim vremenski periodima u skladu s protokolom te ovisno o lučenju kontrasnog sredstva i o ev. patologiji. Snimaju se bubrezi , mokraćni kanali te mokraćni mjehur. Nakon toga radiološki tehnolog snima abdomen u stojećem položaju. Pacijent poslije toga mokri. Vraća se ponovno na dijaskopski stol, gdje mu se učini snimka urotrakta nakon mikcije (mokrenja). Snima se prazni mokraćni mjehur.

Pretaga traje oko jedan sat. Pacijent poslije snimanja ostaje još neko vrijeme na Zavodu, kako bi se spriječio eventualni nastanak zakašnjele alergijske reakcije na kontrast.

MIKCIJSKA CISTOURETROGRAFIJA /MCUG/

1. Narudžba:
Djete se naručuje s:
– dječjih odjela
– dječjih ambulanti

2. Priprema:
Djetetu se na dječjem odjelu ili u dječjoj ambulanti uvede urinarni kateter koji na sebi ima balon i urinarnu vrećicu. Tada se djete dovodi na Zavod u jedinicu za dijaskopiju u pratnji mediciske sestre i roditelja. Potom radiološki tehnologa provjerava da li djete ima svu potebnu medicinsku dokumentaciju (uzv. nalaz , povijest bolesti) te isto tako provjerava  položaj urinarnog katetera.

3. Položaj pacijenta:
Djete leži na leđima. Ovisno o potrebi snimanja mijenja položaj, kosi, na boku.

4. Način izvođenja:
Inicijalno se napravi tzv. nativna snimka abdomena (urotrakta). Nakon toga se pripremi kontrasno sredstvo koje se aplicira u bočicu s fiziološkom otopinom. Količina ovisi o težini i dobi djeteta. Potom se infuzijski sistem poveže s postavljenim urinarnim kateterom te se pripremljena otopina razrjeđenog kontrastnog sredstva aplicira preko katetera u mokraćni mjehur.Mokraćni mjehur se snima kad je u cijelosti ispunjen. Nakon toga se vadi urinarni kateter i radiološki tehnolog snima urotrakt tijekom mokrenja (mikcije). Prvo se snima prvi mlaz te potom i drugi mlaz. Radiološki tehnolog mora obratiti posebnu pozornost na položaj djeteta pri čemu je važno dobiti snimku cijelog urotrakta.

PROTOKOL ZA RADIOLOŠKE PRETRAGE SNIMANJA PROBAVNOG SUSTAVA
PACIJENTI KOD SVAKOG PREGLEDA TREBAJU OBAVEZNO IMATI UPUTNICU, RANIJE NALAZE I RTG SNIMKE.
Radiološke metode podrazumijevaju upotrebu ionizirajućeg zračenja, koje je štetno, pa se pacijentu preporuča da se prethodno konzultira sa svojim liječnikom o drugoj manje štetnoj metodi dijagnostike, što je osobito važno kod mlađih osoba (naročito djevojaka i žena generativne dobi).

VAŽNO: Prije snimanja treba obavijestiti liječnika radiologa o alergijama na jod, hranu i lijekove. Također obavijestite liječnika radiologa ako bolujete od astme, šećerne bolesti, bolesti štitnjače, zastojnih promjena jetre, hepatitisa, HIV/AIDSa , multiplog mijeloma, te ako dojite.

ZA SVE PRETRAGE PROBAVNOG SUSTAVA POTREBNO JE DONIJETI SVU PRIJAŠNJU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU I DOĆI NATAŠTE!
TRI DANA PRIJE PRETRAGE NE UZIMATI SLJEDEĆE NAMIRNICE:
– grah, kupus, pečeno i suho meso, mlijeko i mliječne proizvode, voće i povrće koje sadrži celulozu te koje nadima – ne piti gazirana pića (Coca-Cola, Pepsi, mineralna voda…)
Navedene namirnice napuhuju crijevo, otežavaju pretragu te ih se ne smije uzimati!
DAN PRIJE PREGLEDA: lagana večera
Na dan pregleda doći NATAŠTE, ne piti i ne pušiti.
PRIPREMA SE VRŠI SUKLADNO PRETRAZI NA KOJU SE PACIJENT UPUĆUJE!!!

PASAŽA TANKOG CRIJEVA
Radiološka kontrastna pretraga kojom se prikazuje tanko crijevo. Pacijent dolazi na pretragu NATAŠTE (ne smije jesti najmanje 8 sati prije pretrage, a piti ne smije najmanje 4 sata prije pretrage). Pretraga započinje pijenjem kontrasta koji preko jednjaka i želuca dospijeva u tanko crijevo. Zatim se u određenim vremenskim razmacima vrši snimanje u ležećem položaju. Trajanje pretrage ovisi o brzini kojom kontrast pasira kroz crijevne vijuge, tako da pretraga kod nekih pacijenata može trajati i više sati.

AKT GUTANJA
Kontrastna radiološka pretraga ždrijela i jednjaka. Pacijent dolazi NATAŠTE. Pacijent uzima gutljaj kontrastnog sredstva (barij, gastrografin), ali ga ne proguta dok mu liječnik ne kaže. Nakon toga  slijedi snimanje. PACIJENT MORA SURAĐIVATI S LIJEČNIKOM. Moguć je prolaz kontrasta kod karcinoma, fistula u bronhe što izaziva osjećaj gušenja i kašlja.

DIJASKOPSKI PREGLED ŽELUCA I DVANAESTNIKA (duodenuma)
Radiološka kontrastna pretraga želuca i dvanaestnika. Pacijent dolazi NATAŠTE (ne smije jesti najmanje 8 sati prije pretrage, a piti ne smije najmanje 4 sata prije). Pacijent u stojećem stavu popije 2-3 gutljaja kontrastnog sredstva, a potom se poliježe vodoravno. Snima se u više različitih položaja ovisno o uputama liječnika.

IRIGOGRAFIJA
Irigografija je kontrastna radiološka pretraga debelog crijeva kod kojeg se kontrastno sredstvo (suspenzija barij-sulfata) daje putem nastavka u debelo crijevo (rektalna sonda). Pregled se izvodi ležeći na stolu. Tijekom pretrage potrebno se okretati na bok, na trbuh i leđa, kako bi se kontrast rasporedio po cijelom debelom crijevu. Pacijent mora biti dobro pripremljen, a to znači da dva dana prije pretrage mora započeti s čišćenjem crijeva.
Postupak nije bolan, već postoji određeni osjećaj nelagode, nadutosti i nagon na stolicu.
Svako malo liječnik radiolog RTG-om dijaskopski provjerava napredovanje kontrasta u crijevu.
Radiolog nastoji pregled obaviti sa što manje kontrasta. Kada je kontrast obložio cijelo debelo crijevo započinje se kroz rektalnu sondu upuhivati polagano zrak koji raširi crijevo. Zatim, radiolog napravi snimke svih prikazanih dijelova debelog crijeva.

Upute za pripremu prije irigografije:
DVA DANA PRIJE PREGLEDA NE UZIMATI SLJEDEĆE NAMIRNICE:
– grah, kupus, pečeno i suho meso, mlijeko i mliječne proizvode, voće i povrće koje sadrži celulozu i koje nadima.
– ne piti alkohol i gazirana pića (Coca-Cola, Pepsi, mineralna voda…)
DAN PRIJE PREGLEDA: Nakon ručka, oko 13h, uzeti X-PREP sirup po uputama. Ne večerati.
Na dan pregleda doći natašte (ne jesti)!
Ponijeti sa sobom ranije nalaze i slike, uredno ispunjenu uputnicu, te nalaze o bolesti od koje se liječite ili nalaze u vezi sa sadašnjim tegobama!

PACIJENTI KOJI DOĐU NEPRIPREMLJENI BITI ĆE VRAĆENI KUĆI NEOBAVLJENA PREGLEDA.