EU projekti Obzor 2020/Horizon 2020

Enhanced Networking on Antimicrobial Resistance Surveillance with Next Generation Sequencing (AmReSu)
(Unaprijeđena suradnja na praćenju antimikrobne rezistencije koristeći metode sekvenciranja sljedeće generacije, AmReSu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases (ECRAID-Base)
(Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti, ECRAID-Base)

Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu partnerske su ustanove novoosnovanog znanstvenog Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva koji će se baviti istraživanjima međuodnosa virusa i imunološkog sustava te dizajniranjem cjepiva i vektora za prevenciju i liječenje različitih zaraznih bolesti i tumora. Sjedište Centra je na riječkome Medicinskom fakultetu, a voditelj Centra je prof. dr. sc. Stipan Jonjić, pročelnik Zavoda za histologiju i embriologiju i voditelj Centra za proteomiku Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Neki od virusa koji će biti predmet pretkliničkih i kliničkih istraživanja u Centru izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva su citomegalovirusi iz porodice herpesvirusa, virus ospica i zaušnjaka, hepatitis C virus te hantavirusi, uzročnici hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom.

Svrha osnivanja i podupiranja znanstvenih centara izvrsnosti je unaprijediti hrvatsku znanost, prepoznati, umrežiti i vrednovati vrhunske istraživače i inovativna znanstvena istraživanja te ojačati kapacitete hrvatske znanosti za uključivanje u Europski istraživački prostor na temama od iznimne važnosti za znanost i društvo.

Više informacija…

Aktualni znanstveno istraživački projekti i suradnja


Creating mHealth solutions to facilitate remote access to health care providers and People Living with HIV (PLHIV) (EMERGE)

 


Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji
Centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva (CerVirVac, Europski fond za regionalni razvoj)
Element projekta 5: Karakterizacija ranog imunološkog odgovora na hantavirusne infekcije
Element projekta 6: Stanična imunoreakcija na virus hepatitisa C

Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017-2021 Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
(Referentni centar za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike, enterobakterije rezistentne na karbapeneme)

Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
(Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om)

Multi-centre EuRopean study of MAjor Infectious Disease Syndromes (MERMAIDS)
MERMAIDS-ARI: Acute respiratory infections (ARI) in adults
MERMAIDS-ARBO: Arboviral compatible febrile illness

 


EuroSIDA

Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost

The role of immune semaphorins in NAFLD and sepsis, SepsisFAT
voditelj: doc.dr.sc. Neven Papić, dr.med.

Molekularna raznolikost virusa Epstein-Barr/Molecular diversity of Epstein-Barr Virus (MDEBV)
voditelj: izv.prof.dr.sc. Snježana Židovec Lepej, znanstvena savjetnica

Innate immunity to hantaviruses (HANTA-INNATE)
voditelj: prof.dr.sc. Alemka Markotić, dr. med.

Infectomics study of human liver non-parenchymal cells in chronic hepatitis C (ILHNCHC)
voditelj: prof.dr.sc Adriana Vince, dr. med.

Molekularna epidemiologija, kliničke osobitosti i skrb za osobe zaražene HIV-om u Hrvatskoj  (MEKHH/MECHC)
voditelj: prof.dr.sc. Josip Begovac, dr. med.

Prošli međunarodni projekti i suradnja

Projekti

Rickettsia spp. and tick-borne encephalitis virus in small rodents, Bundeswehr Institute of Microbiology, Munchen, Germany
Project supported by Unity through Knowledge Fund, Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia (Connectivity Programme – 2A Gaining Experience Grant)
Project Summary.pdf

Ostali projekti:
– Od 2001.- “Infective endocarditis collaboration study”, Duke University Medical Centre, voditelj u Hrvatskoj: prof. dr. sc. Bruno Baršić
– Od 2003.- Global Health Institute, University of California, San Francisco, SAD, voditelj u Hrvatskoj: prof.dr.sc. Josip Begovac
– Od 2004.- Projekt HOPE “Unaprjeđenje borbe protiv HIV/AIDS-a”, usavršavanje liječnika za HIV/AIDS u jugoistočnoj Europi, voditelj u Hrvatskoj: prof.dr.sc. Josip Begovac
– Od 2005.-2009.- Klinički i virološki ishod bolesti u bolesnika zaraženih HIV-om u Europi (EuroSIDA), voditelj u Hrvatskoj: prof.dr.sc. Josip Begovac
– Od 2004.- 2007. –  MetaNET-SEE – Netzwerk akademischer Netzwerke (International public health), University Bielefeld, Germany, voditeljica u Hrvatskoj: prof. dr.sc. Alemka Markotić
– Od 2006.-2008.- MATRA projekt „Antibiotic resistance surveillance in human medicine“, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH i Nizozemska vlada, voditelj u Hrvatskoj: doc.dr.sc. Arjana Tambić-Andrašević
– Od 2007.- projekt Telemedicine u infektivnim bolestima, University of Texas Medichal Branch (UTMB), Galveston, Texas, SAD (voditelj prof. Dr.sc. James W. LeDuc): suvoditeljica s hrvatske strane: prof.dr.sc. Alemka Markotić

 

Prošli znanstveni projekti i programi MZOŠ- a prijavljeni preko Klinike

Projekti
– Prof.dr.sc. Davorka Lukas: HIV zaraza, spolno prenosive infekcije i rizično ponašanje u hrvatskih pomoraca (143-1080116-2315)
– Prof.dr.sc. Alemka Markotić: Imunoreakcije na hantaviruse i leptospire (143-1430115-0103)
– Prof.dr.sc.Višnja Škerk: Dijagnostika i liječenje bolesnika sa sindromom prostatitisa (143-1080002-0050),
– Prof.dr.sc. Adriana Vince: Imunopatogeneza hepatitisa B i C (143-0000000-0117)
– Dr.sc. Snježana Židovec-Lepej: Imunološka rekonstitucija i rezistencija na lijekove u HIV-bolesnika iz Hrvatske (143-1080116-0097)
– Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević: Detekcija i karakterizacija uzročnika bakterijskih meningitisa i pneumonija (143-1080002-0101)

Programi
– Prof.dr.sc. Alemka Markotić: Hantavirusi i leptospire

 

Prošli znanstveni projekti i programi MZOŠ- a prijavljeni preko Medicinskog fakulteta

Projekti

– Prof.dr.sc. Bruno Baršić: Procjena potrebe i učinkovitosti liječenja teških infekcija u JIM (108-1080002-0102)
– Prof.dr.sc. Josip Begovac: Epidemiološka i klinička obilježja zaraze HIV-om u Hrvatskoj (108-1080116-0098)
– Prof.dr.sc. Ilija Kuzman: Istraživanje etiologije i patogeneze pneumonija (108-0000000-3491)
– Prof.dr.sc. Antun Beus: Određivanje najracionalnije terapije ehinokokoze (108-0000000-3489)
– Prof.dr.sc. Goran Tešović: Nove metode u dijagnostici akutnih nebakterijskih upala SŽS-a u djece (108-0000000-3485)

Programi

– Prof.dr.sc. Bruno Baršić: Načela antimikrobnog liječenja
– Prof.dr.sc. Josip Begovac: Biološka, klinička i psihosocijalna obilježja zaraze HIV-om u Hrvatskoj

Kontakti

Odjel za znanstvena istraživanja
Voditeljica odjela:
Prof.dr.sc. Alemka Markotić, dr. med.
E-mail:
 amarkotic@bfm.hr