Zavodi i odjeli

Zavod za akutne respiratorne infekcije

Zavod za akutne respiratorne infekcije specijaliziran je za dijagnostiku i liječenje respiratornih infekcija, infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i drugih infektivnih bolesti.
Detaljnije

Zavod za urogenitalne infekcije

Zavod za urogenitalne infekcije sastoji se od dva odjela (II/lijevo odjel – ženski i II/desno odjel – muški), Ambulante za urogenitalne infekcije i Dnevne bolnice za urogenitalne infekcije.
Detaljnije

Zavod za infekcije probavnog sustava

Zavod se sastoji od Odjela za gastrointestinalne infekcije i Odjela za virusni hepatitis.
Detaljnije

Odjel za infekcije kože i lokomotornog sustava

Specijaliziran je za liječenje odraslih bolesnika s infekcijama kože i lokomotornog sustava (erizipel, celulitis, septički artritis, osteomijelitis, spondilodiscitis).
Detaljnije

Zavod za infekcije imunokompromitiranih bolesnika

Zavod za infekcije imunokompromitiranih bolesnika (Odjel 6/1) ustrojen je 2006. god. iz kliničkog odjela za AIDS i imunodeficijentne bolesti, te izolaciju infektoloških bolesnika 6/1 nakon 1986. god. kada je hospitaliziran prvi HIV bolesnik.
Detaljnije

Zavod za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju

Zavod za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Referentni je centar Ministarstva zdravstva RH za izvantjelesnu oksigenaciju akutno respiratorno ugroženih bolesnika.
Detaljnije

Odjel za opću infektologiju s dnevnom bolnicom

Moderan pristup liječenju infektivnih bolesti usmjeren je na brzo i kratkotrajno zbrinjavanje, a mnogi bolesnici se zadovoljavajuće mogu zbrinuti u okviru dnevne bolnice.
Detaljnije

Odjel za hitan prijam bolesnika

Odjel za hitan prijam bolesnika sastoji se od ambulante za djecu i ambulante za odrasle bolesnike.
Detaljnije

Zavod za infektivne bolesti djece

Zavod se sastoji od Odjela za novorođenčad i dojenčad (III odjel), Odjela za malu djecu s JIL-om (VI/prizemno) te Odjela za predškolsku i školsku djecu (VI/3 odjel)
Detaljnije

Zavod za kliničku mikrobiologiju

Zavod za kliničku mikrobiologiju danas objedinjuje tri odjela koji se bave dokazivanjem bakterijskih, virusnih i parazitskih infekcija. Iako je mikrobiološka dijagnostika u ograničenom opsegu bila prisutna…
Detaljnije

Odjel za medicinsku biokemiju, hematologiju i koagulaciju

Odjel obavlja svoju laboratorijsku djelatnost kroz 24 sata s općim, specijalističkim i subspecijalističkim područjima rada.
Detaljnije

Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku

Odjel je utemeljen 1993. g. pod voditeljstvom Prof.dr.sc. Adriane Vince. Temeljna djelatnost Odjela je molekularna dijagnostika uzročnika infektivnih bolesti te analiza stanične imunosti bolesnika zaraženih HIV-om.
Detaljnije

Zavod za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

Zavod raspolaže s četiri digitalna rendgen uređaja (dva na Zavodu i dva mobilna u jedinicama intenzivnog liječenja), uređajem za kompjutoriziranu tomografiju i uređajem za ultrazvučnu dijagnostiku.
Detaljnije

Bolnička ljekarna

Redovita opskrba bolničkih odjela i laboratorija lijekovima, medicinskim potrošnim materijalom, krvlju i krvnim pripravcima, dijagnostičkim reagensima, Rtg-filmovima i dezinficijensima
Detaljnije

Odjel za znanstvena istraživanja

Znanstvena istraživanja u Klinici u suradnji s međunarodnim i domaćim partnerima, usmjerena su na brojne aspekte zaraznih bolesti u kojima su ostvareni značajni rezultati priznati na domaćoj i međunarodnoj razini.
Detaljnije

Odjel za medicinsku dokumentaciju

Glavna djelatnost odjela je prikupljanje, sortiranje i vođenje evidencije podataka hospitaliziranih bolesnika.
Detaljnije