Zavodi i odjeli

Zavod za akutne respiratorne infekcije

Zavod za akutne respiratorne infekcije specijaliziran je za dijagnostiku i liječenje respiratornih infekcija, infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i drugih infektivnih bolesti.
Detaljnije

Zavod za urogenitalne infekcije

Zavod za urogenitalne infekcije sastoji se od dva odjela (II/lijevo odjel – ženski i II/desno odjel – muški), Ambulante za urogenitalne infekcije i Dnevne bolnice za urogenitalne infekcije.
Detaljnije

Zavod za infekcije probavnog sustava

Zavod se sastoji od Odjela za gastrointestinalne infekcije i Odjela za virusni hepatitis.
Detaljnije

Odjel za infekcije kože i lokomotornog sustava

Specijaliziran je za liječenje odraslih bolesnika s infekcijama kože i lokomotornog sustava (erizipel, celulitis, septički artritis, osteomijelitis, spondilodiscitis).
Detaljnije

Zavod za infekcije imunokompromitiranih bolesnika

Zavod za infekcije imunokompromitiranih bolesnika (Odjel 6/1) ustrojen je 2006. god. iz kliničkog odjela za AIDS i imunodeficijentne bolesti, te izolaciju infektoloških bolesnika 6/1 nakon 1986. god. kada je hospitaliziran prvi HIV bolesnik.
Detaljnije

Zavod za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju

Zavod za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Referentni je centar Ministarstva zdravstva RH za izvantjelesnu oksigenaciju akutno respiratorno ugroženih bolesnika.
Detaljnije

Odjel za opću infektologiju s dnevnom bolnicom

Moderan pristup liječenju infektivnih bolesti usmjeren je na brzo i kratkotrajno zbrinjavanje, a mnogi bolesnici se zadovoljavajuće mogu zbrinuti u okviru dnevne bolnice.
Detaljnije

Odjel za hitan prijam bolesnika

Odjel za hitan prijam bolesnika sastoji se od ambulante za djecu, ambulante za odrasle bolesnike te dnevne bolnice za odrasle bolesnike.
Detaljnije

Zavod za infektivne bolesti djece

Zavod se sastoji od Odjela za novorođenčad i dojenčad (III odjel), Odjela za malu djecu s JIL-om (VI/prizemno) te Odjela za predškolsku i školsku djecu (VI/3 odjel)
Detaljnije

Zavod za kliničku mikrobiologiju

Zavod za kliničku mikrobiologiju danas objedinjuje tri odjela koji se bave dokazivanjem bakterijskih, virusnih i parazitskih infekcija. Iako je mikrobiološka dijagnostika u ograničenom opsegu bila prisutna…
Detaljnije

Odjel za medicinsku biokemiju, hematologiju i koagulaciju

Odjel obavlja svoju laboratorijsku djelatnost kroz 24 sata s općim, specijalističkim i subspecijalističkim područjima rada.
Detaljnije

Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku

Odjel je utemeljen 1993. g. pod voditeljstvom Prof.dr.sc. Adriane Vince. Temeljna djelatnost Odjela je molekularna dijagnostika uzročnika infektivnih bolesti te analiza stanične imunosti bolesnika zaraženih HIV-om.
Detaljnije

Zavod za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

Zavod raspolaže s četiri digitalna rendgen uređaja (dva na Zavodu i dva mobilna u jedinicama intenzivnog liječenja), uređajem za kompjutoriziranu tomografiju i uređajem za ultrazvučnu dijagnostiku.
Detaljnije

Bolnička ljekarna

Redovita opskrba bolničkih odjela i laboratorija lijekovima, medicinskim potrošnim materijalom, krvlju i krvnim pripravcima, dijagnostičkim reagensima, Rtg-filmovima i dezinficijensima
Detaljnije

Odjel za znanstvena istraživanja

Znanstvena istraživanja u Klinici u suradnji s međunarodnim i domaćim partnerima, usmjerena su na brojne aspekte zaraznih bolesti u kojima su ostvareni značajni rezultati priznati na domaćoj i međunarodnoj razini.
Detaljnije

Odjel za medicinsku dokumentaciju

Glavna djelatnost odjela je prikupljanje, sortiranje i vođenje evidencije podataka hospitaliziranih bolesnika.
Detaljnije