Klinika za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević» javnozdravstvena je ustanova s jasnim znanstveno-istraživačkim profilom koju karakterizira znanstvena izvrsnost u području istraživanja zaraznih bolesti te drugih srodnih disciplina na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Klinika provodi znanstvena istraživanja iz područja zaraznih bolesti s posebnim osvrtom na klinička medicinska istraživanja, ali jednakim intenzitetom podupire i razvija temeljna i javnozdravstvena istraživanja vezana za zarazne bolesti i srodne znanstvene discipline. U svom radu Klinika se vodi načelima znanstvenog integriteta i znanstvene čestitosti, znanstvene izvrsnosti i konkurentnosti temeljene na inovativnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini, znanstvene otvorenosti za suradnju sa svim čimbenicima u znanosti i gospodarstvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini te znanstvene odgovornosti za kontinuiran razvoj istraživačke infrastrukture i ljudskih znanstvenih resursa.

Klinika predstavlja jedinstveno okruženje za istraživanje zaraznih bolesti i jedinstvena je institucija koja objedinjuje skrb o bolesnicima sa zaraznim bolestima, vrhunsku laboratorijsku dijagnostiku, klinička i temeljna istraživanja i obrazovanje i osposobljavanje studenata i stručnjaka iz svih medicinskih profila. Postoji i kontinuirana suradnja s farmaceutskom i biotehnološkom industrijom kroz koju su dijelom također sufinancirana znanstvena istraživanja u Klinici.

Kroz svoje djelovanje Klinika kontinuirano promiče stvaranje novih ideja, kritičko promišljanje i kreativno djelovanje u istraživanjima zaraznih bolesti, nastoji održati i unaprijediti svoju poziciju lidera u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi u istraživanju zaraznih bolesti te što bolje se znanstveno pozicionirati u srednjoj Europi, poticati mobilnost svojih istraživača radi stjecanja novih znanstvenih spoznaja i razvoja istraživačkih i ljudskih kapaciteta i kontinuirano snažiti svoju integraciju u cjelokupni Europski istraživački prostor.

Infrastruktura i istraživački kapaciteti Klinike značajno su poboljšani izgradnjom nove zgrade Centralnog dijagnostičkog laboratorija koji objedinjava dijagnostičke kapacitete i čija infrastruktura je kontinuirano dostupna za sva temeljna i klinička istraživanja koja se provode u Klinici. Značajan doprinos istraživačkim kapacitetima doprinjelo je i osnivanje Laboratorija trećeg stupnja biosigurnosti (BSL3) za dijagnostiku i istraživanje opasnih uzročnika zaraznih bolesti te Laboratorija za stanične kulture.

Znanstvena istraživanja u Klinici u suradnji s međunarodnim i domaćim partnerima, usmjerena su na brojne aspekte zaraznih bolesti u kojima su ostvareni značajni rezultati priznati na domaćoj i međunarodnoj razini.

Najznačajnije teme istraživanja su: rezistencija na antibiotike, nozokomijalne infekcije, endokarditisi, sepsa, spolno prenosive infekcije uključujući HIV i papilomaviruse, infekcije mokraćnog sustava, zoonoze, bolesti koje se prenose vektorima, hepatitis B, hepatitis C, a u novije vrijeme hepatitis E, infekcije dišnih putova, pedijatrijske infekcije, infekcije u imunokompromitiranih bolesnika, tropske i parazitarne bolesti, imunopatogeneza infektivnih bolesti, i dr.

Više o znanstveno-istraživačkim projektima pročitajte OVDJE

Prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., specijalist infektolog, voditeljica Odjela
E-mail: amarkotic@bfm.hr

Doc. dr. sc. Ivan-Christian Kurolt, mag. biol. mol.
E-mail: ikurolt@bfm.hr 

Dr. sc. Lidija Cvetko Krajinović, mag. biol. mol.
E-mail: lcvetko@bfm.hr

Dr. sc. Željka Mačak Šafranko, mag. biol. mol.
E-mail: zmacak@bfm.hr

Dr. sc. Petra Svoboda Karić, dipl. ing. biol.
E-mail: psvoboda@bfm.hr

Dr. sc. Barbara Anđelić Dmitrović, mag. biol. mol.
E-mail: bandelic@bfm.hr

Mihaela Kordun, mag. biol. mol.
E-mail: mkordun@bfm.hr

Ivona Spudić, univ. bacc. med. lab. diagn.
Ivana Milica Škarec, bacc. med. lab. diagn.
Stjepan Mitrović, bacc. med. lab. diagn.

Široki spektar mikroorganizama danas predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik za ljude i životinje, što je postala važna tema za zdravstvenu zajednicu, ali i za vlade i odgovorna državna tijela. To je rezultiralo provedbom različitih mjera biozaštite, usmjerenih na sprječavanje širenja potencijalno štetnih bioloških agensa u okolišu, kao i u zdravstvenim ustanovama.

Jedan dio uzročnika zaraznih bolesti su opasni patogeni koji se detektiraju i inaktiviraju u laboratorijima treće razine biosigurnosti (BSL-3). Razina biosigurnosti 3 uključuje kombinaciju standardnih i posebnih mikrobioloških laboratorijskih praksi i tehnika, sigurnosnu opremu i laboratorijske prostore koji su posebno izgrađeni za tu namjenu.

Hrvatska je endemska zemlja za mnoge od ovih prijetećih uzročnika / bolesti (npr. tularemija, plućna i sekundarna tuberkuloza, bruceloza, Q groznica, melioidoza, tifusna groznica, virusna hemoragična groznica, hepatitis B i C, HIV itd.).

Strateški geografski položaj naše zemlje i rast međunarodne trgovine i putovanja povećava mogućnost uvoza nekih novih mikroorganizama ili čak pojave epidemije potpuno nepoznatog zaraznog podrijetla. Temeljni cilj BSL-3 laboratorija za rad s opasnim uzročnicima je nadzor i brzo reagiranje, kao ključni elementi u kontroli širenja opasnih infekcija.

U tu svrhu u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ djeluje Laboratorij za biosigurnost razine 3 u kojem se radi dijagnostika opasnih uzročnika. Za sada ta razina nije predviđena za rad s novim koronavirusom (2019-nCoV) prema međunarodnom preporukama, nego će se uzorci testirati u BSL2+ laboratoriju koji je nešto niže sigurnosne razine. Ukoliko nove spoznaje pokažu da je došlo do promjena u novom koronavirusu, koje zahtijevaju višu razinu zaštite, kao što je BSL-3, naši kapaciteti nam omogućavaju rad na toj razini.