NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: Prvostupnik/ica sestrinstva – 12 izvršitelja/ica Medicinska sestra – medicinski tehničar (SSS) općeg smjera – 14 izvršitelja/ica Spremač/ica – 10 izvršitelja/ica Pomoćni radnik u zdravstvu – njegovatelj/ica – 9 izvršitelja/ica Viši upravni referent inrformatičar…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: – Viši stručni savjetnik – VSS – 1 izvršitelja/ice (Odjel za plan i analitiku) za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: Prvostupnik/ica sestrinstva – 18 izvršitelja/ica Medicinska sestra – medicinski tehničar (SSS) općeg smjera – 14 izvršitelja/ica Spremač/ica – 13 izvršitelja/ica Pomoćni radnik u zdravstvu – njegovatelj/ica – 10 izvršitelja/ica Magistar molekularne biologije, magistar…

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u suradničkom zvanju poslijedoktorand

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u suradničkom zvanju poslijedoktorand, jedan (1) izvršitelj (m/ž), za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Molekularna raznolikost virusa Epstein-Barr” šifra projekta IP-2020-02-8961 Radni odnos s Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatska, zasniva se na određeno vrijeme: od 01.01.2023. godine nadalje, za vrijeme trajanja projekta, a najdulje…

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje i upute o načinu provedbe provjere znanja, sposobnosti i vještina u postupku javnog natječaja

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE I UPUTE O NAČINU PROVEDBE PROVJERE ZNANJA, SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA U POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA Radno mjesto: SSS Referent u Odsjeku kadrovskih poslova 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme   IZVORI ZA PRIPREMANJE OPĆEG DJELA ISPITA Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) (čl. 10.-15.; 53.; 60.-87.; 112.-126.)…