NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima: –  spremač/ica – 5 izvršitelja/ica Rezultat natječaja.pdf  Datum objave 25.11.2019. –  KV električar – 1 izvršitelj/ica Nema izabranog kandidata. Datum objave: 7.10.2019. –  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja – 3 izvršitelja/ice za rad na poslovima…

NATJEČAJ – za odabir kandidata/kandidatkinja

NATJEČAJ  za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: –  prvostupnik/ica sestrinstva – 4 izvršitelja/ica Nema izabranih kandidata. Datum objave: 7.10.2019. –  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike – 2 izvršitelja/ice  Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 07.10.2019.) –  pomoćni radnik/ca u Odjelu prehrane i dijetetike…

31.07.2019 – za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: –  prvostupnik/ica sestrinstva – 4 izvršitelja/ice Nema odabranih kandidata (Datum objave: 9.9.2019.) –  prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj/ice Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 09.09.2019.) –  spremač/ica – 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 09.09.2019.) za odabir kandidata/kandidatkinja za…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje

NATJEČAJ  za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: – doktor/ica medicine, specijalist citolog – 1 izvršitelj/ica Datum objave: 08.05.2019. Rezultat natječaja (objavljeno 03.07.2019.)

19.06.2019 – za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

NATJEČAJ  za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme  – prvostupnik/ica sestrinstva – 2 izvršitelja/ice Nema odabranih kandidata (Datum objave: 9.9.2019.) – farmaceutski tehničar – 1 izvršitelj/ica  Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 09.09.2019.) – referent/ica SSS – 1 izvršitelja/ica za rad na prijemu pacijenata u Centralnoj prijemnoj ambulanti…

12.06.2019 – za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima:  –  pomoćni radnik/ca u Odsjeku tehničkih službi – nosač bolesnika – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 2 mjeseci – zbog povećanja obima posla Datum objave: 12.06.2019.

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: –  prvostupnik/ica sestrinstva – 2 izvršitelja/ice Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 30.07.2019.) –  medicinska sestra – medicinski tehničar (SSS) općeg smjera – 2 izvršitelja/ice Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 30.07.2019.) –  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike –…

19.04.2019 – za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

NATJEČAJ  za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) – prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike – 2 izvršitelja/ice Rezultat natječaja (Datum objave: 03.07.2019.) – pomoćni radnik/ca u Odsjeku tehničkih službi – nosač bolesnika – 1 izvršitelj/ica Nema prijava na natječaj (Datum objave: 15.05.2019.) – spremač/ica –…