NATJEČAJ za odabir pripravnika/pripravnica na pripravnički staž

NATJEČAJ za odabir pripravnika/pripravnica na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za sljedeća radna mjesta: 1. Prvostupnik/ica sestrinstva – 1 izvršitelj/ica 2. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije – pripravnik/ca – 3 izvršitelj/ica 3. Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike – pripravnik/ca – 5 izvršitelj/ica 4. Prvostupnik/ca fizioterapije – pripravnik/ca – 2 izvršitelja/ica 5. Medicinska sestra/tehničar…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb na NEODREĐENO vrijeme na poslovima: Magistra medicinske biokemije/farmaceut – VSS – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjelu za virusologiju Viši stručni savjetnik – VSS – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme (Služba za gospodarske poslove – Odjel za…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: Magistar molekularne biologije – 1 izvršitelj/ica (u Odjelu za znanstvena istraživanja) Doktor medicine – specijalist kliničke radiologije – 2 izvršitelja/ice Prvostupnik radiološke tehnologije – 2 izvršitelja/ice Prvostupnik/ica sestrinstva – 9 izvršitelja/ica Medicinska sestra…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: Magistra medicinske biokemije VSS /dipl.ing.med.biokemije – 1 izvršitelj/ica na vrijeme u Odjel za virusologiju Doktor medicine – specijalist kliničke radiologije – 2 izvršitelja/ice Prvostupnik/ica sestrinstva – 9 izvršitelja/ica Medicinska sestra – medicinski tehničar…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: Prvostupnik/ica sestrinstva – 9 izvršitelja/ica Medicinska sestra – medicinski tehničar (SSS) općeg smjera – 18 izvršitelja/ica Spremač/ica – 24 izvršitelja/ica Pomoćni radnik u zdravstvu – njegovatelj/ica – 9 izvršitelja/ica Magistar molekularne biologije, magistar…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: Referent/ica SSS – administrativni radnik – 1 izvršitelj/ica (Odjel za medicinsku dokumentaciju) Referent/ica SSS – administrativni radnik – 1 izvršitelj/ica (Blagajna – Odjel za financijsko-računovodstvene poslove) Referent/ica SSS – administrativni radnik (u Bolničkoj…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: Prvostupnik/ica sestrinstva – 12 izvršitelja/ica Medicinska sestra – medicinski tehničar (SSS) općeg smjera – 20 izvršitelja/ica Spremač/ica – 19 izvršitelja/ica Pomoćni radnik u zdravstvu – njegovatelj/ica – 11 izvršitelja/ica za odabir kandidata/kandidatkinja za…