NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: Prvostupnik/ica sestrinstva – 3 izvršitelja/ice Medicinska sestra – medicinski tehničar (SSS) općeg smjera – 2 izvršitelja/ice Spremač/ica – 2 izvršitelja/ice Diplomirani pravnik/magistar/magistra prava (mag. iur.) – 1 izvršitelj/ica Pomoćni radnik/ca u Odjelu praonice…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: -Prvostupnik/ica sestrinstva – 1 izvršitelj/ica -Spremač/ica – 3 izvršitelja/ice za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima: -Prvostupnik/ica sestrinstva –…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: Doktor medicine – specijalist radiolog – 1 izvršitelj/ica Medicinska sestra – medicinski tehničar (SSS) općeg smjera – 4 izvršitelja/ice Spremač/ica – 3 izvršitelja/ice Pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja – 1 izvršitelj/ica Pomoćni…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: – Prvostupnik/ica sestrinstva – 2 izvršitelja/ice – Medicinska sestra – medicinski tehničar (SSS) općeg smjera – 3 izvršitelja/ice – Spremač/ica – 1 izvršitelj/ica za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za…

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima: – prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike VŠS – 1 izvršitelj/ica – na vrijeme od 8 (osam) mjeseci za rad s opasnim uzročnicima infektivnih bolesti u Koordinaciji za dijagnostiku COVID-19 Datum objave: 23.9.2020.