Zavod za akutne respiratorne infekcije

I ODJEL

Pročelnik Zavoda: Doc. dr. sc. prim. Rok Čivljak, dr. med.
Odjelni liječnici: Prof. dr. sc. Ilija Kuzman, dr.med., Eva Huljev, dr. med.
Glavna sestra Zavoda: Dijana Šember, bacc.med.techn., v.d.
Kontakt telefon: 01/2826 118 (liječnici); 01/2826 242 (sestre)
Posjeti bolesnicima: svaki dan od 14 do 16 sati
Usmene i telefonske informacije: svaki radni dan od 13 do 15 sati

Zavod za respiratorne infekcije specijaliziran je za dijagnostiku i liječenje respiratornih infekcija te febrilnih stanja i drugih infektivnih bolesti. U sastavu Zavoda nalazi se poliklinička Ambulanta za respiratorne infekcije koja radi jednom tjedno (utorkom u 12 sati) i Kabinet za bronhoskopiju.

Osim liječenja bolesnika, u Zavodu je organizirana nastavna i znanstvena djelatnost. Redovito se obavlja praktična nastava (vježbe) iz predmeta Infektologija za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te praktična nastava za studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i učenike srednjih medicinskih škola. U Zavodu je organizirana i izobrazba liječnika pripravnika (stažisti) te liječnika na specijalizaciji (specijalizanti) iz infektologije, interne medicine, epidemiologije i obiteljske medicine.

Zavod je i mjesto znanstvenoistraživačkog rada koji se kontinuirano odvija kroz različite znanstvene projekte. U Zavodu je izrađeno nekoliko magisterija i doktorskih disertacija poglavito s temom istraživanja uzročnika, patogeneze i liječenja akutnih respiratornih infekcija.