Javna nabava

-Nadmetanja u 2019. godini


11/2019 JN Predmet nabave: Usluga izrade radne odjeće
Rok za dostavu ponuda je do 28.03.2019. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Datum objave: 20.03.2019.

 

13/2019 JN Predmet nabave: Medicinski filteri za sterilnost vode
Rok za dostavu ponuda: 18.03.2019. do 10:00 sati, bez obzira na način dostave. 
Datum objave: 13.03.2019.

15/2019 JN Predmet nabave: Uređenje preostalog dijela zgrade CT-a
Rok za dostavu ponuda: 19.03.2019. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave. 
Datum objave: 12.03.2019.

12/2019 JN Predmet nabave: Kombinirani farmaceutski hladnjak
Rok za dostavu ponuda je 14.03.2019. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Datum objave: 07.03.2019.


06/2019 JN Predmet nabave: Aspiratori
Rok za dostavu ponuda je 15.03.2019. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Datum objave: 06.03.2019.

10/2019 JN Predmet nabave: Najam i održavanje fotokopirnih i fax aparata Klinike te kopiranje materijala
Rok za dostavu ponuda je 11.03.2019. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Datum objave: 04.03.2019.


09/2019 JN Predmet nabave: Usluga tiska bolničkih tiskanica
Rok za dostavu ponuda: 07.03.2019. godine do 13:00 sati, bez obzira na način dostave.
Datum objave: 27.2.2019.


 

+Obavijesti

+Arhiva nadmetanja