Javna nabava

-Nadmetanja u tijeku

50/2018 JN Pretplata na strane stručne časopise za 2019. godinu
Rok za dostavu ponuda je 20.11.2018. godine do 12:00 sati.
Datum objave: 15.11.2018.


48/2018 JN Građevinski radovi na uređenju bolničke kapelice
Rok za dostavu ponuda je 15.11.2018. do 10:00 sati.
Datum objave: 08.11.2018.

44/2018 JN Medicinski filteri za sterilnost vode
Rok za dostavu ponuda je 04.10.2018. do 10:00 sati.
Datum objave: 28.09.2018.42/2018 JN Redovno održavanje i popravak dizala
Rok za dostavu ponuda je 24.09.2018. do 12:00 sati.
Datum objave: 17.09.2018.41/2018 JN Filteri za klima komore na CDL-u
Rok za dostavu ponuda je 24.09.2018. do 14:00 sati.
Datum objave: 17.09.2018.40/2018 JN Usluga tiska bolničkih tiskanica

Rok za dostavu ponuda je 24.09.2018. do 13:00 sati.
Datum objave: 17.09.2018.

35/2018 JN Redovni godišnji pregled i servis prijenosnog ECMO – Cardiohelp
Rok za dostavu ponuda je 27.08.2018. do 12:00 sati.
Datum objave: 22.08.2018.


27/2018 JN Predmet nabave: Potrošni materijal za potrebe održavanja Klinike
Rok za dostavu ponuda je 14.08.2018.g. do 10:00 sati.
Datum objave: 07.08.2018.


27/2018  1. izmjena Dokumentacije i izmjena Troškovnika 1.  Datum objave: 09.08.2018.

27/2018 2. izmjena Troškovnika 1 i 1. izmjena Troškovnika 2.  Datum objave: 14.08.2018.
Produžen je rok za dostavu ponuda do 20.08.2018.g. do 10:00 sati.


34/2018 JN Predmet nabave: Nabava alata 

Rok za dostavu ponuda je 13.08.2018. do 15:00 sati.
Datum objave: 07.08.2018.


30/2018 JN Predmet nabave: Servisno održavanje uređaja za pročišćavanje vode
Rok za dostavu ponuda je 06.08.2018. g. do 10:00 sati.
Datum objave: 31.07.2018.26/2018 JN Predmet nabave: Ličilački radovi i zamjena keramičkih pločica
Rok za dostavu ponuda je 07.08.2018. g. do 10:00 sati.
Datum objave: 31.07.2018.


28/2018 JN Predmet nabave: Vakuum sistemi za vađenje krvi

Rok za dostavu ponuda: 23.07.2018. do 14:00 sati.
Datum objave: 16.07.2018.

11/2018 JN Predmet nabave: Kontrole za mikrobiološki i virusološki laboratorij (validacija i akreditacija laboratorija)
Rok za dostavu ponuda:  20.07.2018. do 14:00 sati.
Datum objave: 16.07.2018.


NATJEČAJ za zakup dijela neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata (kioska)
Objavljeno u Narodnim novinama broj 53 dana 08.06.2018. 
Rok za dostavu ponuda 12 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 
Datum objave: 08.06.2018.


NATJEČAJ za davanje u zakup dijela neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata (kioska)

Objavljeno u Narodnim novinama 18.05.2018., rok za prijavu je 30.05.2018.
Datum objave: 17.05.2018.

 

22/2018 JN Predmet nabave: Najam i održavanje fotokopirnih i fax uređaja
Rok za dostavu ponuda: 17.05.2018. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Datum objave: 11.05.2018.

18/2018 JN Predmet nabave: Nabava sitnog inventara - pipete i pipetboji za laboratorije
Rok za dostavu ponuda: 09.05.2018. do 15:00 sati, bez obzira na način dostave.
Datum objave: 04.05.2018.

17/2018 JN Predmet nabave: Nabava reagensa i potrošnog materijala za magnetsku separaciju stanica – projekt „Jačanje kapaciteta CerVivac za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“
Rok za dostavu ponuda: 08.05.2018. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Datum objave: 02.05.2018.

16/2018 JN Predmet nabave: Sitni medicinski inventar
Rok za dostavu ponuda do 30.04.2018. do 12h:00 sati  bez obzira na način dostave. 
Datum objave: 24.04.2018.


15/2018 JN Predmet nabave: godišnja ispitivanja po zakonu o zaštiti od požara i zakonu o zaštiti na radu

Rok za dostavu ponuda do 27.04.2018. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave. 
Datum objave: 23.04.2018.

10/2018 JN Predmet nabave: Nabava medicinske opreme – bronho fiberskop
Rok za dostavu ponuda do 27.04.2018. godine do 13:00 sati, bez obzira na način dostave. 
Datum objave: 23.04.2018.

09/2018 JN Medicinska oprema za potrebe dječjih odjela
Rok za dostavu ponuda je do 12.04.2018. do 13:00 sati. 
Datum objave: 06.04.2018.

 

8/2018 JN Izrada dokumentacije potrebne za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađenih zgrada, koje se nalaze na k.č. 3714/1, K.o. Gračani u Zagrebu, Mirogojska 8. (legalizacija građevinskih objekata)
Rok za dostavu ponuda do 03.04.2018. do 12:00. 
Datum objave: 27.03.2018.

6/2018 JN - Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
Datum objave: 26.3.2018.

7/2018 JN: Usluga deratizacije i dezinsekcije
Rok za dostavu ponuda je do 20.03.2018. g. do 12:00 sati.
Datum objave: 14.03.2018.

 

6/2018 JN Izrada dokumentacije potrebne za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađenih zgrada, koje se nalaze na k.č. 3714/1, K.o. Gračani u Zagrebu, Mirogojska 8. (legalizacija građevinskih objekata)
Rok za dostavu ponuda je 16.03.2018. do 12:00 sati.
Datum objave: 12.03.2018.

6/2018 1. izmjena dokumentacije za nadmetanje

Rok za dostavu ponuda ostaje nepromijenjen, do 16.03.2018. g. do 12:00 sati.
Datum objave: 13.03.2018.

6/2018 2. Izmjena dokumentacije za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda ostaje nepromijenjen, do 16.03.2018. g. do 12:00 sati.
Datum objave: 14.03.2018.

 

05/2018 Medicinski filteri za sterilnost vode 

Rok za dostavu ponuda je 12.03.2018. do 10:00 sati.

Odluka o poništenju natječaja za davanje u zakup građevinskog zemljišta radi postavljanja montažnog kioska, na vremensko razdoblje od 2 godine
01.08.2017.

12/2017 Nabava zamjenskih tonera_izmjena dokumentacije za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda je 02.05.2017. do 12.00 sati. 

07/2017 Vakuum sistemi za vađenje krvi
Rok za dostavu ponuda je 01.03.2017. do 14.00 sati. 

02/2017 Nabava informatičke opreme
Rok za dostavu ponuda je 17.02.2017. do 12.00 sati.
Izmjena dokumentacije za nabavu.doc


40/2016 Mobilni RTG uređaj
Rok za dostavu ponuda je 27.01.2017. g. do 12.00 sati.
Dokumentacija za nadmetanje_1. izmjena

+Obavijesti

+Arhiva nadmetanja