Uvod

Prof.dr.sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, naslovna je redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, pročelnica je Zavoda za urogenitalne infekcije te voditeljica Znanstvene jedinice kao i Laboratorija za 3. stupanj biosigurnosti. Od 2020. godine predsjednica je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Članica suradnica je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2012.g. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (1989), magistrirala u području medicinske mikrobiologije i parasitologije (1996), i doktorirala u području infektivnih bolesti (1999) na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je infektologije (2007.g.) i kliničke imunologije (1997.g., BiH).

Karijera

Dr. Markotić je započela svoju karijeru znanstvenika na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina na međunarodnom projektu istraživanja učinkovitosti ribavirina u liječenju hantavirusnih infekcija u suradnji s US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases (USAMRIID), Frederick, Maryland. Bila je stipendist National Academy of Sciences, National Research Council, SAD, za postdoktorska istraživanja imunopatogeneze hantavirusa u USAMRIID-u. Za rezultate ovih istraživanja je dobila Joel Dalrymple Memorial Award (American Society of Virology) i USAMRIID-ov novčić.
Dr. Markotić je za svoja istraživanja do sada ukupno dobila sedam nacionalnih i devet međunarodnih nagrada (npr. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, godišnja nagrada za medicinu; Godišnja državna nagrada za medicinu, Nagrada European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases za izvrsnost i sl.).
Objavila je 98 recenziranih radov, od toga 62 u CC/SCI, među kojima su i radovi u prestižnim časopisima Nature medicine i The Lancet, 13 poglavlja u knjigama, od toga šest u inozemnim knjigama i izlagala preko 100 prezentacija (pozvanih i plenarnih) na domaćim i međunarodnim konferencijama. Među ostalim, održala je pozvana predavanje na Columbia University u New Yorku; National Institute for Allergy and Infectious Diseases, NIH, SAD; National Academy of Sciences, SAD u Istanbulu i Zagrebu; Poljskoj akademiji znanosti, Varšava; NATO međunarodnom simpoziju o biosigirnosti i biozaštiti u Milanu, Italija; na Konvenciji o biološkom oružju u UN-u u Ženevi i dr.
Do sada je bila ili jeste glavni istraživač na deset domaćih i tri inozemna projekta, a između ostalog sada je suvoditelj međunarodnog projekta Telemedicine na temu opasnih infektivnih bolesti u suradnji s Medical Branch, University of Texas, Galveston, Teksas, SAD koji se održava na tri kontinenta (SAD, Europa i Afrika). Bila je ili jeste suradnica na osam domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata.
U Klinici je dr. Markotić osnovala Centar za emergentne i re-emergentne zarazne bolesti, a također je intenzivno sudjelovala u osnivanju i kreiranju prvog hrvatskog BSL-3 laboratorija za dijagnostiku opasnih uzročnika, te je 2014.g. osnovala Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu pri HLZ-u. Jedna je od dva stručnjaka u Hrvatskoj koja je trenirana i certificirana za rad u BSL-3 laboratoriju i dobila teorijski trening za rad u BSL-4 laboratoriju tijekom svog boravka u USAMRIID-u, a kontinuirano na istraživanju opasnih patogena surađuje sa znanstvenicima iz brojnih prestižnih međunarodnih institucija. Na zahtjev Europske komisije i Kineskog ministarstva za poljoprovredu, dr. Markotić je dizajnirala, organizirala i održala tečaj o biološkoj sigurnosti / biološkoj opasnosti u Pekingu, Kina, u svibnju, 2009.
Zadnjih deset godina je klinički intenzivno usmjerena na liječenje urogenitalnih infekcija u Zavodu za urogenitalne infekcije Klinike te kroz urološku ambulantu Klinike.
Dr. Markotić je također radila deset godina u Imunološkom zavodu, Zagreb, koji je najstariji proizvođač cjepiva i imunoloških reagensa na ovim prostorima. Kao voditeljica Odsjeka za kontrolu kvalitete virusnih cjepiva i interferona bila je odgovorna za kvalitetu i sigurnost ovih proizvoda prema GLP, GMP, WHO, EU i nekim FDA propisima.
Dr. Markotić također je predavač na poslijediplomskim studijima na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Zagrebu, i Studiju forenzike u Splitu gdje je voditeljica predmeta Bioterorizam. Članica je Vijeća Međunarodnog društva za hantaviruse i Odbora za alergologiju i kliničku imunologiju te Odbora za genomiku, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Također je članica nekoliko nacionalnih i međunarodnih društava u oblasti imunologije i zaraznih bolesti. U prošlosti je bila članicom Nacionalnog vijeća za znanost, Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost te zamjenica predsjednika Područnog vijeća za biomedicinu i zdravstvo. Ispred Ministarstva znanosti obrazovanja i športa je imenovana članicom High Level Group for Joint Programming – GPC pri EU Komisiji, Bruxelles.
U 2008., 2009. i 2011. dr. Markotić je bila recenzent za projekte i grantove National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH). U 2004., 2005. i 2009. bila je recenzent FP6 projekata (Europska komisija, Bruxelles) u oblasti imunologije i infektivnih bolesti. Članica je i European Network of Imported Viral Diseases. U razdoblju 2013.-2014. bila je članica NRC Committee on Science Needs for Microbial Forensics: Developing an Initial International Roadmap pri National Academy of Sciences, SAD, u okviru čega je organizirala istoimeni simpozij u HAZU u Zagrebu te izvijestila o radu simpozija na Biological Weapons Convention (BWC), Annual BWC Meeting of States Parties u Ženevi i sudjelovala u izdavanju istoimene knjige.
Do sada je pod mentorstvom dr. Markotić obranjeno šest doktorskih disertacija, a dvije su u tijeku izradbe.
Dr. Markotić se u svojoj karijeri bavila i humanitarnim radom. U 1992.-1994.g., za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, pomogla je organizirati i sudjelovati u radu i rukovođenju Caritasove „Zdravstvene skrbi“ i ljekarne u Sarajevu, koji su pružali pomoć svim potrebitim građanima Sarajeva. Tijekom 1994. je u Zagrebu kroz pola godine bila i medicinski koordinator US Catholic Relief Services sudjelujući u osiguravanju lijekova za prognaničke i izbjegličke kampove u Republici Hrvatskoj te je osmislila studiju u kojoj je analizirana incidencija i prevalencija kroničnih bolesti u kampovima, a rezultati su objavljeni u časopisu Lancet.