Trajno usavršavanje za zdravstvene radnike
Hrvatske komore zdravstvenih radnika u 2017. godini

Lokacija: Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Mirogojska 8, Zagreb, Velika predavaonica

Termin:  13:00 -14:00 h

Pozivamo Vas da sudjelujete na stručnim sastancima koji su namijenjeni trajnom usavršavanju zdravstvenih radnika Hrvatske komore zdravstvenih radnika i drugih stručnih suradnika, a koji se održavaju u Velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", od 13:00 -14:00 h prema sljedećem rasporedu:


24.01.2017.

DIJAGNOSTIKA PARAZITOZA PROBAVNOG SUSTAVA
Jelena Lozić, mag. MLD, Odjel za parazitologiju, KIB

21.03.2017.
DISTRIBUCIJA GENOTIPOVA I SUBTIPOVA VIRUSA HEPATITISA C U RAZDOBLJU OD 2010-2016.G.
Ivana Baća Vrakela, dipl.ing.molek. biologije,  Nataša Kutela Krilić, dipl.ing.molek. biologije
Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku, KIB

25.04.2017.
REZISTENCIJA ENTEROBAKTERIJA NA KARBAPENEME
Sandra Lucić, mag. MLD, Irena Groš, mag. MLD
Odjel za bakteriologiju i bolničke infekcije i sterilizaciju, KIB

16.05.2017.
BAKTERIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA GENITOURINARNIH INFEKCIJA - NOVE SMJERNICE
Silvija Šoprek, dr.med. spec.mikrobiologije s parazitologijom
Odjel za bakteriologiju, bolničke infekcije i sterilizaciju, KIB

06.06.2017.
PRAĆENJE KIMERIZMA U TRANSPLANTACIJI KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA
Sanja Salamunović, mag. MLD
Klinički zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, KBC Zagreb

19.09.2017.
MALDI TOF
Deana Erceg, bacc.med.lab.diagn, Sanja Kuštreba, mag. MLD
Odjel za bakteriologiju, bolničke infekcije i sterilizaciju, KIB

Odgovorna osoba: 

Jelena Lozić, mag.med.lab.diagn., Odjel za parazitologiju, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, 10000 Zagreb                                      
Tel. 01/2826102;     Mob. 0914012667;    Fax: 01/ 2826280;      E-mail: jlozic@bfm.hr

Plan trajnog usavrsavanja u 2017_HKZR.pdf