REFERENTNI CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE ZARAZE HIV-OM 
Voditelj Referentnog centra:  Prof.dr.sc. Josip Begovac, dr.med.

AMBULANTNA SKRB ZA ZARAŽENE HIV-OM
 

+ Što možete očekivati od nas?

+ Predstavljamo naše usluge

+ Kako naša služba funkcionira?

+ Što ako odmah moram vidjeti liječnika?

- Kako mogu dobiti svoje lijekove za HIV?

Klinika ima svoju vlastitu ljekarnu u kojoj ćete dobiti sve lijekove potrebne za liječenje zaraze HIV-om. U centru možete dobiti sve potrebne informacije o lijekovima koje uzimate.
 

+ Plaća li se antiretrovirusna terapija (lijekovi kojima se liječi HIV infekcija)?

+ Što ako nemam zdravstveno osiguranje?

+ Što ako trebam bolničko liječenje?

+ Što ako sam toliko bolestan da ne mogu samostalno doći do bolnice?

+ Što ako trebam nekoga za razgovor?

+ U čemu Vam psihološko savjetovanje i savjetovanje socijalnog radnika može pomoći?

+ Što ako imam koinfekciju s virusima hepatitisa?

+ Što ako je moje dijete HIV pozitivno? 

+ Najnovija istraživanja i lijekovi

+ Što mogu napraviti kako bih pomogao sam sebi da ostanem zdrav?

+ Kako je osigurana povjerljivost moje dokumentacije?

TESTIRANJE NA HIV

+Što ako se želim testirati na HIV?

+Što ako trebam potvrdu o HIV statusu na ime i prezime (dokumenti, viza i slično)?

+Testiranje preko uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite

+Kako doći do nas?