Informacije za zdravstvene djelatnike

Naše usluge

Katalog laboratorijskih pretraga

Izdavaštvo

Repozitorij radova, Infektološki glasnik, zbornici radova, brošure, najnoviji objavljeni radovi


Naše usluge

Katalog laboratorijskih pretraga
U Katalogu možete pogledati popis svih laboratorijskih pretraga koje se rade u Centralnom dijagnostičkom laboratoriju Klinike.


Izdavaštvo

Infektološki glasnik

Znanstveno-stručni časopis za infektologiju/Croatian Journal of Infection
ISSN 1331-2820

Časopis Infektološki glasnik indeksiraju EMBASE/Excerpta Medica i Scopus.

Cjelokupni tekstovi prošlih brojeva dostupni su ovdje.

Rukopisi i članci šalju se u elektroničkom obliku na adresu:
Urednički odbor
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska c. 8, 10000 Zagreb
Tel. 01 2826-222, faks. 01 4678-235
e-mail: iglasnik@bfm.hr


Udžbenici iz infektologije

Klinička infektologija (Josip Begovac i sur.)

Infektologija (Dragan Lepur i suradnici)
 

Medline