Natječaji

- Natječaji 

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj pročelnika Odjela za virusologiju, u sklopu Zavoda za kliničku mikrobiologiju, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Datum objave: 13.2.2019.NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 

-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelj/ice
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelja/ice
-  referent/ica SSS - 1 izvršitelja/ica za rad na prijemu pacijenata u Centralnoj prijemnoj ambulanti Klinike (smjenski rad),
-  spremač/ica - 2 izvršitelja/ice
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 1 izvršitelj/ica 
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku tehničkih službi – nosač bolesnika - 2 izvršitelja/ice - na određeno vrijeme od 6 mjeseci – zbog povećanja obima posla 

Datum objave: 23.01.2019.

 

NATJEČAJ 
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 1 izvršitelj/ica
-  referent/ica SSS – administrativni radnik - 1 izvršitelj/ica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe ravnatelja,  
-  viši upravni referent/ica - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 01.02.2019.)

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 10 izvršitelja/ica
-  spremač/ica - 3 izvršitelja/ice
Datum objave: 21.12.2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA  na položaj pročelnika Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Datum objave: 19.12.2018.


POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA  na položaj pročelnika Odjela za opću infektologiju s dnevnom bolnicom, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Datum objave: 19.12.2018.

NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 
-  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica
-  diplomirani ekonomist/magistar ekonomije za rad u službi nabave - 1 izvršitelj/ica  POZIV NA TESTIRANJE.pdf (objavljeno 12.12.2018.). Rezultat natječaja (Datum objave 5.2.2019.)
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 10 izvršitelja/ica Rezultat natječaja (Datum objave: 19.12.2018.)
-  spremač/ica - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja (Datum objave: 19.12.2018.)

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) na poslovima: 
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelj/ice Rezultat natječaja (Datum objave: 19.12.2018.)
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelja/ice Rezultat natječaja (Datum objave: 19.12.2018.)
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku tehničkih službi – nosač bolesnika -  na određeno vrijeme od 6 mjeseci (zbog povećanja obima posla) -2 izvršitelja/ice Natječaj se poništava (Datum objave: 22.1.2019.)
Datum objave: 21.11.2018.


NATJEČAJ
 za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 

1.  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice - na neodređeno vrijeme Rezultat natjecaja.pdf (Datum objave: 29.11.2018.)
2.  prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike VŠS - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za rad s opasnim uzročnicima infektivnih bolesti u laboratoriju trećeg stupnja biosigurnosti (BSL-3) u Znanstvenoj jedinici Klinike Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 13.12.2018.)
3.  prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika)
4.  VKV radnik/ca elektromehaničar ili drugi odgovarajući smjer u Odjelu za tehničke i uslužne poslove - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 
5.  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika)
Datum objave: 31.10.2018.


NATJEČAJ 
za odabir pripravnika/pripravnica na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za sljedeća radna mjesta: 
1. prvostupnik/ca fizioterapije - pripravnik/ca – 2 izvršitelja/ica
2. prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike - pripravnik/ca – 10 izvršitelja/ica
3. prvostupnik/ca radiološke tehnologije - pripravnik/ca – 3 izvršitelja/ica
4. laboratorijski tehničar/ka - pripravnik/ca - 19 izvršitelja/ica
5. fizioterapeutski tehničar/ka - pripravnik/ca - 1 izvršitelj/ica.
Datum objave: 26.10.2018.
LISTA ODABRANIH PRIPRAVNIKA (Datum objave: 12.11.2018.)
LISTA ODABRANIH PRIPRAVNIKA_IZMJENA (Datum objave: 16.11.2018.)

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj Pročelnika Zavoda za kliničku mikrobiologiju, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Datum objave: 12.10.2018.
Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 19.11.2018.)

NATJEČAJ za izbor kandidata/kandidatkinja za specijalističko usavršavanje iz:
I. infektologije – pet (5) specijalizacija iz infektologije Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 03.12.2018.) Odluka o izboru specijalizanata.pdf (Datum objave: 19.12.2018.)
II. pedijatrijske infektologije - jedna (1) specijalizacija iz pedijatrijske infektologije Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 03.12.2018.)
Datum objave: 05.10.2018.

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
1.  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 16.11.2018.)
2.  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 4 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 16.11.2018.)
3.  pomoćni radnik/ca u Odsjeku tehničkih službi - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 17.10.2018.)
4.  VKV radnik/ca elektromehaničar ili drugi odgovarajući smjer u Odjelu za tehničke i uslužne poslove - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme Nema izabranog kandidata. Natječaj će se ponoviti (Datum objave: 17.10.2018.)
5.  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 12.10.2018.)

Datum objave: 12.09.2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj pročelnika Odjela za medicinsku biokemiju, hematologiju i koagulaciju, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Datum objave: 29.08.2018.
Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 20.09.2018.)

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 

-  VSS/VŠS informatičar - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 17.10.2018.)
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 19.12.2018.)
-  prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 12.10.2018.)
Datum objave: 17.08.2018.

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 

- prvostupnik/ica sestrinstva - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 04.09.2018.)
- prvostupnik/ica sestrinstva - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 04.09.2018.)
- medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 8 izvršitelja/ica na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 04.09.2018.)
- spremač/ica - 5 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 04.09.2018.)
- prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) Natječaj nije realiziran zbog povratka odsutnog radnika na rad (Datum objave: 23.08.2018.)
- pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) Nije bilo prijavljenih kandidata. Natječaj će se ponoviti.  (Datum objave: 23.08.2018.)
- pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (6 mjeseci) Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 23.08.2018.)

Datum objave: 18.07.2018.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 

1.  referent/ica SSS - 1 izvršitelja/ica za rad na prijemu pacijenata u Centralnoj prijemnoj ambulanti Klinike (smjenski rad) Rezultat natjecaja.pdf (Objavljeno 26.7.2018.)
2.  referent/ica SSS – administrativni radnik - 1 izvršitelj/ica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe ravnatelja Obavijest o poništenju natječaja (Objavljeno 13.12.2018.)
Datum objave: 30.06.2018.

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 

1.  prvostupnik/ica sestrinstva - 1 izvršitelj/ica Na natječaj se nije prijavio niti jedan kandidat, te se poništava. (Objavljeno 04.09.2018.)
2.  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelja/ice Rezultat natječaja.pdf (Objavljeno 04.09.2018)
3.  prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 12.10.2018.)
4.  pomoćni radnik/ca u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja.pdf (Objavljeno 17.07.2018.)
5.  spremač/ica - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja.pdf (objavljeno 04.09.2018)

Datum objave: 20.06.2018.

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (uz probni rok) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 

1.  VSS/VŠS informatičar - 2 izvršitelja/ice -  Natječaj se poništava te će se ponoviti. (Objavljeno: 26.7.2018.)
2.  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica
Objavljeno: 01.06.2018.

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 

-  KV električar - 1 izvršitelj/ica za održavanje električnih instalacija, uređaja i opreme 
-  KV vodoinstalater - 1 izvršitelj/ica za održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija
-  KV strojobravar - 1 izvršitelj/ica za održavanje strojarskih instalacija i bravarija

Objavljeno: 30.05.2018.
Rezultat natječaja.pdf (Objavljeno 17.07.2018.)

NATJEČAJ  za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 

1.  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme Rezultat natječaja.pdf (objavljeno 04.09.2018.)
2.  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) Rezultat natječaja.pdf (objavljeno 04.09.2018.)
3.  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme  Rezultat natječaja.pdf (objavljeno 04.09.2018.)
4.  prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) Rezultat natječaja.pdf (Objavljeno 1.07.2018.)
5.  referent/ica SSS - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) Rezultat natjecaja.pdf (Objavljeno: 26.7.2018.)
Objavljeno: 25.05.2018.

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta u suradničkom zvanju poslijedoktoranda, jedan (1) izvršitelj (m/ž), za rad na znanstvenom projektu pod nazivom:
"Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ (MIS kod: KK.01.1.1.01.0006).
Objavljeno: 23.05.2018.


NATJEČAJ

za izbor kandidata/kandidatkinje za specijalističko usavršavanje iz:
- medicinska biokemija i laboratorijska medicina – jedna (1) specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine
Objavljeno: 04.05.2018.

Odluka o izboru specijalizanta.pdf (Objavljeno 28.06.2018.)

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
na položaj Pročelnika Zavoda za infekcije probavnog trakta, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Objavljeno: 04.05.2018.

NATJEČAJ  
za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja.pdf (Objavljeno: 28.05.2018.)

-za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice. Natječaj se poništava s obzirom da je u međuvremenu došlo do prekida bolovanja. (Objavljeno: 4.09.2018.)
Objavljeno:  04.05.2018.

NATJEČAJ za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta - jedan (1) izvršitelj (m/ž) za rad na znanstvenom projektu pod nazivom: "Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ (MIS kod: KK.01.1.1.01.0006)

Objavljeno: 11.04.2018.
Rezultat natjecaja.pdf (Objavljeno 20.06.2018.)


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 2 godine, u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, za rad na projektu EmERGE, na poslovima: 
-  magistar/magistra psihologije - 1 izvršitelj/ica
Više...
Objavljeno: 28.03.2018.
Rezultat natječaja.pdf (Objavljeno 16.4.2018.)

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, uz probni rad od 6 mjeseci, na poslovima:   
-  magistar/magistra medicinske biokemije - 1 izvršitelj/ica Nema izabranog kandidata, natječaj će se ponoviti (Objavljeno 8.5.2018.)
-  VSS/VŠS informatičar - 2 izvršitelja/ice  Natječaj se poništava. (Objavljeno 17.05.2018.)
-  viši referent za ekonomske poslove - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja.pdf (Obavljeno 17.07.2018.)
Više...
Objavljeno: 23.03.2018.

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 3 izvršitelja/ice Rezultat natječaja.pdf (objavljeno 04.09.2018.)
-  spremač/ica - 3 izvršitelja/ice Rezultat natječaja.pdf (objavljeno 04.09.2018.)
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 1 izvršitelj/ica - Nije bilo prijavljenh kandidata. Natječaj se poništava (objavljeno 19.4.2018.)
Više...
Objavljeno: 23.03.2018.

NATJEČAJ 

za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 1 izvršitelj/ica - Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 19.12.2018.)

za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  prvostupnik/ca sestrinstva - 1 izvršitelj/ica

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 6 izvršitelja/ica - Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 19.12.2018.)

za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka (SSS) - 1 izvršitelj/ica -  Rezultat natječaja (Objavljeno 06.04.2018.)

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  spremač/ica - 2 izvršitelja/ice Rezultat natječaja.pdf  (Datum objave: 19.12.2018.)

za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 1 izvršitelj/ica  - Natječaj se poništava (Objavljeno 14.3.2018.)

za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  pomoćni radnik/ca u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica - Natječaj je realiziran (Objavljeno 21.3.2018.)

Više...
Objavljeno: 23.02.2018.NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, uz probni rad od 6 mjeseci,  
na poslovima: 

-  diplomirani ekonomist/magistar ekonomije - 1 izvršitelj/ica za rad u računovodstvu
za testiranje kandidata koji formalno zadovoljavaju uvjete natječaja koristit će se sljedeća literatura: 
• Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
• Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
• Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17)
Rezultat natječaja.pdf  (Objavljeno: 28.05.2018.)

-  diplomirani ekonomist/magistar ekonomije - 1 izvršitelj/ica za rad u službi nabave 
za testiranje kandidata koji formalno zadovoljavaju uvjete natječaja koristit će se sljedeća literatura: 
• Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
• Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17)
• Pravilnik  o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17)
Rezultat natječaja.pdf (Objavljeno: 28.05.2018.)


Više... Objavljeno: 16.02.2018.
Poziv na testiranje.pdf (objavljeno 06.03.2018.)NATJEČAJ za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta 
- dva (2) izvršitelja (m/ž) za rad na znanstvenom projektu pod nazivom: "Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“

(MIS kod: KK.01.1.1.01.0006).  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/275282
Više...
Objavljeno: 31.01.2018.
Rezultat natječaja.pdf (objavljeno 11.4.2018.)NATJEČAJ

Za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  doktor/ica medicine, specijalist infektolog - 1 izvršitelj/ica 
Rezultat natječaja.pdf

Za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  prvostupnik/ca sestrinstva - 2 izvršitelja/ice
Rezultat natječaja.pdf

Za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelja/ice
Rezultat natječaja.pdf

Za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  spremač/ica - 1 izvršitelj/ica
Rezultat natječaja.pdf

Za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 2 izvršitelja/ice
Rezultat natječaja.pdf

Više...
Objavljeno: 31.01.2018.

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, objavljuje 
PONIŠTAVA SE NATJEČAJ za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, - dva (2) izvršitelja (m/ž) za rad na znanstvenom projektu pod nazivom: "Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“  (MIS kod: KK.01.1.1.01.0006) – projekt financiran od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Operativni program „Konkurentnost i kohezija“) objavljen dana 15. 12. 2017 u „Narodnim novinama Republike Hrvatske„ te na službenim internetskim stranicama Klinike.  
Natječaj se poništava zbog proceduralne pogreške te će se ponoviti.  (Objavljeno: 26.1.2018.)

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj Pročelnika Zavoda za infektivne bolesti djece, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Više...
Objavljeno: 24.01.2018.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za izbor kandidata/kandidatkinje za specijalističko usavršavanje iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine
– jedna (1) specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Više...
Objavljeno: 04.01.2018.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
- vozač SSS prometnog usmjerenja ili KV vozač - 1 izvršitelj/ica

Rezultat natječaja.pdf

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
- KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice  - 
Natječaj se poništava (objavljeno 13.03.2018.)

za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnu radnicu) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  administrativni referent/ica SSS u Odsjeku za fakturiranje, administrativni prijem bolesnika  i obračun - 1 izvršitelj/ica - 
Natječaj se poništava zbog povratka radnice s bolovanja.​
Više...
Objavljeno: 04.01.2018.


 

+ Arhiva natječaja u 2017.g.

+ Arhiva natječaja u 2016.g.

+ Arhiva natječaja u 2015.g.