Natječaji

- Natječaji 


 

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, uz probni rad od 6 mjeseci,
na poslovima: 

-  diplomirani ekonomist/magistar ekonomije - 1 izvršitelj/ica
   za rad u računovodstvu 

-  diplomirani ekonomist/magistar ekonomije - 1 izvršitelj/ica
   za rad u službi nabave 

Više...
Objavljeno: 16.02.2018.NATJEČAJ za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta 
- dva (2) izvršitelja (m/ž) za rad na znanstvenom projektu pod nazivom: "Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“

(MIS kod: KK.01.1.1.01.0006).  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/275282
Više...
Objavljeno: 31.01.2018.NATJEČAJ

Za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  doktor/ica medicine, specijalist infektolog - 1 izvršitelj/ica

Za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  prvostupnik/ca sestrinstva - 2 izvršitelja/ice

Za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelja/ice

Za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  spremač/ica - 1 izvršitelj/ica

Za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 2 izvršitelja/ice
Rezultat natječaja.pdf

Više...
Objavljeno: 31.01.2018.

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, objavljuje 
PONIŠTAVA SE NATJEČAJ za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, - dva (2) izvršitelja (m/ž) za rad na znanstvenom projektu pod nazivom: "Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“  (MIS kod: KK.01.1.1.01.0006) – projekt financiran od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Operativni program „Konkurentnost i kohezija“) objavljen dana 15. 12. 2017 u „Narodnim novinama Republike Hrvatske„ te na službenim internetskim stranicama Klinike.  
Natječaj se poništava zbog proceduralne pogreške te će se ponoviti.  (Objavljeno: 26.1.2018.)

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj Pročelnika Zavoda za infektivne bolesti djece, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Više...
Objavljeno: 24.01.2018.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za izbor kandidata/kandidatkinje za specijalističko usavršavanje iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine
– jedna (1) specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Više...
Objavljeno: 04.01.2018.


NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
- vozač SSS prometnog usmjerenja ili KV vozač - 1 izvršitelj/ica

Rezultat natječaja.pdf

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
- KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice

za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnu radnicu) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  administrativni referent/ica SSS u Odsjeku za fakturiranje, administrativni prijem bolesnika  i obračun - 1 izvršitelj/ica - 
Natječaj se poništava zbog povratka radnice s bolovanja.​
Više...
Objavljeno: 04.01.2018.


 

+ Arhiva natječaja u 2017.g.

+ Arhiva natječaja u 2016.g.

+ Arhiva natječaja u 2015.g.